H. Guldbrandsøy AS

H.Guldbrandsøy blei starta i Eknesvågen i 1936 av foreldra Karen og Henrik Guldbrandsøy. Halstein og Erling Guldbrandsøy selde familiebedrifta H.Guldbrandsøy A.S i 2013 då det var ingen av barna som ville ta over bedrifta. Erling døydde same året. Halstein og kona Erna som begge ble 76 år i 2014, bestemte seg for å selja huset på Eiatreet ved Ostereidet då dei flytta til Sandviken i Bergen. 

Les mer …

2. Litt historie om butikkane i Eknesvågen, Eknes og Ostereidet frå 1936 til i dag

– med fokus på tida då Halstein og Erna var sentrale i drifta

I 1936 etablerte Karen Halstensen med støtte frå faren Georg Halstensen handelsplassen i Eknesvågen. Karen starta landhandel, post, telefon og dampbåtekspedisjon hausten 1936. I januar 1937 gifta ho seg med fiskar Henrik Guldbrandsøy. Han hadde oppsparte midlar og Karen og Halstein kunne følgjeleg ta over handelsplassen.

Les mer …