Alle trenger råd

Selv det skarpeste stål trenger å slipes – selv det klokeste menneske trenger råd.