Baudelaire

Etter en utskeielse føler man seg bestandig enda mer ensom, enda mer forlatt.