Benjamin Franklin

  • Vi må henge sammen, ellers kommer vi sikkert til å henge hver for oss.
  • Tre kan holde på en hemmelighet hvis to av dem er døde.