Benjamin Franklin

Vi må henge sammen, ellers kommer vi sikkert til å henge hver for oss.

Tre kan holde på en hemmelighet hvis to av dem er døde

Beer is the proof that God loves us and wants us to be happy