Bertrand Russel

Vitenskapsmenn streber etter å gjøre det umulige mulig. Politikerene streber med å gjøre det mulige umulig.