Hvor smart er høyrefoten?

Dette er en morsom liten ting som vil fasinere deg så mye at du vil fortsette å forsøke minst 50 ganger for å se om du er smartere enn foten din, men det er du ikke.

Først: Mens du sitter ved et bord eller kontorpult, løft høyre fot opp fra gulvet og beveg den i sirkler med klokken.

Dernest: Mens du beveger foten, tegn tallet «6» i luften med din høyre hånd.

Foten din vil skifte retning hvis du vil drikke vin i kveld.
Og det er ingenting du kan gjøre med det!

The Pipe

 1. All pipe is to be made of a long hole, surrounded by metal centered around the hole.
 2. All pipe is to be hollow throughout the entire length.
 3. All pipe is to be of the very best quality, perfectly tubular or pipular.
 4. All acid-proof pipe is to be made of acid-proof metal.
 5. Outer diameter of all pipe must exceed the inner diameter otherwise the hole will be on the outside.
 6. All pipe is to be supplied with nothing in the hole so that water, steam, or other stuff can be put inside at a later date.
 7. All pipe is to be supplied without rust, as this can more readily be applied at the jobsite.
 8. All pipe is to be cleared free of any covering such as mud, tar, barnacles, or any form of manure before putting up, otherwise it will make lumps under the paint.
 9. All pipe over 500 feet long must have the words «LONG PIPE» clearly painted on each end so that fitter will know that it is a long pipe.
 10. Pipe over two miles long must also have these words painted in the midlle so that the fitter will not have to walk the full length of the pipe to determine is it is long pipe or not.
 11. All pipe over six inches in diameter is to have the words «LARGE PIPE» painted on it so that the fitter will not use it for small pipe.
 12. All pipe closers are to be open on one end.
 13. All pipe fittings are to be made of the same stuff as the pipe.
 14. No fittings are to be put on pipe unless specified. If you do, straight pipe becomes crooked pipe.
 15. Fittings come in all sorts of sizes and shapes. Be sure to specify the direction you are going when ordering.
 16. Fittings come bolted, welded or screwed – always use screwed. They are best – because all fittings end up screwed anyway.
 17. Flanges must be used on all pipe. Flanges must have holes for bolts quite separate from the big hole in the middle.
 18. If flanges are to be blank or blind, the big hole in the middle must be filled with metal.

Den siste Istiden

Begynnelsen på slutten av den siste istiden var for 18-20000 år siden (dvs 16-18000 f.Kr).

Isen dekket hele det som idag er skandinavia, nordsjøen, Storbritania og Irland. Iskanten gikk i sør ved det som i dag er Belgia tvers over nord-europa og Russland. 

For 10-11000 år siden hadde isen smeltet tilbake og ble værende i en lengre periode. Isen dekket da stort sett hele Norge, Sverige og Finland. Det som idag er Norges kyst var akkurat ved iskanten men ikke slik at havet gikk helt til isen – det var en landstripe helt nord og rundt til Kola halvøyen. Det som idag er Storbritania, Irland og Danmark var sør for iskanten men et sammenhengende landområde. Det var en kystlinje mot havet som gikk omtrent fra dagens Newcastle tvers over til vestlandet ved Stad. Dette fordi landet reiste seg etter at isen hadde trukket seg tilbake. Dagens Østersjø var på dette tidspunkt en (inn)sjø.

For 8800-9000 år siden var det nesten ikke is igjen etter den siste istiden – kun noen i dagens nord-Sverige langs Østersjøen. Landområdene Irland, Storbritania, Danmark var fremdeles knyttet sammen, og nordsjøens sjøkant gikk fra midtre England til sørlige Norge. Dette skjedde da ettersom havet steg i tiden etter at isen trakk seg tilbake.

For 7000 år siden er isen helt smeltet og klimaet er varmere i norden og Europa enn det er i dag. De Britiske øyer er da blitt øyer ettersom havet har steget ytterligere, og den engelske kanal finnes. Østersjøen har enda ikke åpning mot Nordsjøen, og Danmark og Sør-Sverige henger fortsatt sammen. Norges kyst er omtrent slik den er idag, mens kysten ved dagens Nederland og Belgia gikk lenger nord enn i dag.

De isbreer vi har i Norge og Skandinavia idag er ikke rester av den siste istid, ettersom all is har blitt smeltet i perioder som har hatt vesentlig høyere temperaturer enn vi har idag. De isbreer vi har i Norge er resultat av kjølige perioder lenge etter den siste istid.

R U intelligent

Only great minds can read this. This is weird, but interesting!

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too Cna yuo raed tihs?

Olny 55 plepoe out of 100 can. i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg.

The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno’t mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae.

The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm.

Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! if you can raed tihs forwrad it

Anagrams

DORMITORY: When you rearrange the letters: DIRTY ROOM

PRESBYTERIAN: When you rearrange the letters: BEST IN PRAYER

ASTRONOMER: When you rearrange the letters: MOON STARER

DESPERATION: When you rearrange the letters: A ROPE ENDS IT

THE EYES: When you rearrange the letters: THEY SEE

GEORGE BUSH: When you rearrange the letters: HE BUGS GORE

THE MORSE CODE : When you rearrange the letters: HERE COME DOTS

SLOT MACHINES: When you rearrange the letters: CASH LOST IN ME

ANIMOSITY: When you rearrange the letters: IS NO AMITY

ELECTION RESULTS: When you rearrange the letters: LIES – LET’S RECOUNT

SNOOZE ALARMS: When you rearrange the letters: ALAS! NO MORE Z ‘S

A DECIMAL POINT: When you rearrange the letters: IM A DOT IN PLACE

THE EARTHQUAKES: When you rearrange the letters: THAT QUEER SHAKE

ELEVEN PLUS TWO: When you rearrange the letters: TWELVE PLUS ONE

MOTHER-IN-LAW: When you rearrange the letters: WOMAN HITLER