John Cleese

Laughter connects you with people.

It’s almost impossible to maintain any kind of distance or any sense of social hierarchy when you’re just howling with laughter.

Laugther is a force for democracy

6 ting mentalt sterke personer gjør

  1. De går videre og bruker ikke tid på å føle synd på seg selv
  2. De omfavner forandring og tar gjerne imot utfordringer
  3. De forblir glade og kaster ikke bort energi på det de ikke kan kontrollere
  4. De er snille, rettferdige og tør å si i fra
  5. De er villige til å ta kalkulerte risikoer
  6. De feirer andres suksess og liker den suksessen også

Ferie

Chocolate doesn’t ask silly questions. Chocolate understands.

Alle gjester bringer glede. Noen når de kommer andre når de går.