Elizabeth Asquith Bibesco

Velsignet er de som kan gi uten å huske, og ta uten å glemme.

Elizabeth var engelsk forfatter født 1897 og død 1945.