Evig lykke

Ingenting er bedre enn evig lykke. En tomat er bedre enn ingenting. Altså er en tomat bedre enn evig lykke.