Francis Bacon

  • Penger er som møkk, de er ikke godt til noe uten at de blir spredt.
  • Den beste måten å bevare minnet om gode gjerninger på, er å friske dem opp med nye.