Fritz Thorn

Å glemme er alderens store trøst og store kval. Men å huske er allikevel en enda større trøst, og en enda større kval.