AkkuratD - Just That
Mindre moroepistler
Vitser og historier
Sitat
Ord til ettertanke
Stories and fun
Jokes
About D
 
Genealogy
Halstensen
D'Genes
 
Food and drinks
Chocosimply
Gratiflower
Successcake
Shortbread
 
Guestbook
Web design
Hermes II
Austevoll Kystferie
Hålandsmarka Vel
Vestcup
Volley NM21 2008
Volley NM17 2004
Volley NM19 2003
Hosted by:

100-års jubileumet for K.Halstensen A/S ble arrangert i Bekkjarvik 3.mai 1997. I denne anledning laget jeg til et slektshefte og etterkommer-tre for etterkommere etter Ole og Karine Halstensen. Innholdet i dette heftet som jeg lagde i 1997 er basis for informasjonen under her. Samtidig ønsker jeg å holde informasjonen oppdatert, og dersom du finner feil/mangler så setter jeg stor pris på å få melding om dette til : Frode@AkkuratD.com

The 100-year anniversary of the K.Halstensen A/S  company was held in Bekkjarvik 3rd of May 1997. At this celebration I made a little booklet identifying the ancestors of Ole and Karine Halstensen. This booklet is the basis of what shown here. I wish to keep the information updated, so if You have any corrections or additional information I certainly would appriciate if You sent it to me: Frode@AkkuratD.com


Slekten etter

OLE og KARINE HALSTENSEN

Bekkjarvik

Utgitt i anledning 100-års jubileet for

K. Halstensen A/S i Bekkjarvik.

av Frode Dyrdal

Innholdsfortegnelse
Forord
Ole og Karine Halstensen
Hans Bertin Halstensen

Karine Stenevik (f. Halstensen)
Ola Halstensen
Hans Halstensen
Ada Berg (f. Halstensen)
Ingrid Fagerbakke (f. Halstensen)
Erling Halstensen
Karoline Henschien (f. Halstensen)
Ågot Halstensen Valhammer
Alf Halstensen
Carl Johan Halstensen
Alida Karina Tvedt (f. Halstensen)
Halstein Halstensen
Olga Hantho (f. Halstensen)
Gudrun Halstensen
Klara Halstensen
Karin Oline Fagerbakk (f. Halstensen)
Olga Fagerbakk
Jenny Karoline Fagerbakk
Halsten Fagerbakk
Klara Elisabeth Tornes (f. Fagerbakk)
Georg Halstensen
Karen Guldbrandsøy (f. Halstensen)
Gerda Dalland (f. Halstensen)
Håkon Asbjørn Halstensen
Erling Halstensen
Olaf Halstensen
Andreas Emil Halstensen
Elida Kristine Kalvenes (f. Halstensen)
Olaf Kristen Halstensen
Andreas Emil Halstensen
Alfred Ingvar Berner Halstensen
Olaf Kristen Halstensen
Inga Amalie Dalseide (f. Halstensen)
Olaf Alfred Halstensen
Henry Johan Halstensen
Margith Halstensen
Erna Karine Halstensen
Erna Karine Christensen (f.Halstensen)
Petra Amanda Grønås (f. Halstensen)
Lilly Olga Salthella (f. Halstensen)
Olaf Halstensen
Ingvard Alfred Halstensen
Henny Ester Stenevik (f. Halstensen)

Bilder
Forord
Slektsgransking er et forunderlig fenomen. Så mange muligheter og så mye informasjon. En ting er å finne sine aner bakover i tid, en helt annen ting er å ta utgangspunkt i noen av forfedrene for så å gå fremover i tid - helt til i dag. Personregisteret blir da meget omfattende.
Etterkommere etter Ole og Karine Halstensen omfatter totalt 5 generasjoner frem til i dag. Tilsammen er det her registrert 735 personer hvor 488 er personer som er etterkommere i rett linje fra Ole og Karine. Differanse utgjør inngifte og deres foreldre.
Jeg har her tatt sikte på å samle alle etterkommere etter Ole og Karine Halstensen på en slik måte at vi alle skal finne oss selv igjen. Dette betyr at eksempelvis at mann og kone har etternavn slik det brukes (typisk slik det står i telefonkatalogen), og ikke slik man normalt kanskje ville gjøre ved slektsgransking - nemlig at fødselsnavnet beholdes.
Kildene til registreringsarbeidet var i utgangspunktet Austevoll Gard og Ætt bøkene, men det aller meste av informasjonen har kommet direkte fra dere alle sammen, nemlig etterkommerene. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle som har supplert data om navn, datoer og familier, og ikke minst bilder. Det har blitt mye telefoni, telefakseri og breveri, men jeg håper at ingen har fått varige mén og at resultatet står i stil med innsatsen som alle sammen har vist. Tusen takk for hjelpen.
God slektslesing.
Med Hilsen
Frode Dyrdal Stavanger, April 1997
Orrestien 1D
4022 Stavanger

Telefon: 51 55 15 07
E-mail: frode@AkkuratD.com
Korreksjoner etter April 1997 er merket i grønt.
Ole og Karine Halstensen

Ole og Karine

Ole og Karine Halstensen

Ole Halstensen f. 02.03.1848, d. 28.02.1938 - gravlagt: Bekkjarvik, gift 1875 i Hardbakke Kirke med, Elisabeth Karine Halstensen (f. Hardbakke), f. 11.12.1851 - Solund, d. 29.12.1918 - gravlagt: Bekkjarvik.
Barn:
Hans Bertin Halstensen
Carl Johan Halstensen
Karin Oline Fagerbakk (f. Halstensen)
Georg Halstensen
Andreas Emil Halstensen
Olaf Alfred Halstensen
Det finnes også omtalt at Ole og Karine hadde tilsammen 7 barn, hvor det ene barnet ikke ble årsgammelt. Det har imidlertid ikke blitt funnet annen informasjon om dette siste barnet (ref bygdeboken i Sogn og Fjordane).
Ole kom fra Stamneshella, Osterfjorden. Smien hans står fremdeles på Stamnes.
Ole Halstensen var født på Stamnes i Bruvik. Han kom fra en familie som hadde det trangt økonomisk og barna måtte hjelpe til. Den høsten Ole var 15 år gammel fikk han hyre på et seilfartøy som dro Lofoten. Da han kom tilbake våren etter, reiste han til Salhus for å gå i smedlære. Mens han gikk i lære, arbeidet han i smia på fritiden. Salg av det han lagde der gjorde at han tjente noen ekstra daler.
19 år gammel var han ferdig med læretiden som smed, og fikk plass som svenn i smedfirmaet Flom i Alverstraumen. Etter å ha arbeidet her i 2 år, startet han sin egen smedforretning i Bruknappen. Her ble Ole Halstensen kjent med mange sulinger og det var mange som stakk innom smeden på Bruknappen for å få noe smidd enten det var nye ting eller reperasjoner. Mens han drev smia på Bruknappen fikk han vite at handelsstedet Steinsundholmen i Solund skulle selges. Han tok turen til Steinsundholmen og kjøpte stedet. Han hadde da vært 4 år på Bruknappen.
Kjøpekontrakt ble undertegnet 29.01.1874. Skjøte ble satt opp og tinglest 11.05.1874, men det er datert 1875. Skjøtet hans er et auksjonsskjøte fra 1871, for Johannes Nessa hadde ikke fått skrevet skjøte.
Steinsundholmen satte nye og større krav. Ole Halstensen var smed av fag, mens handel hadde han ikke særlig greie på. Skrivekunsten var det heller ikke rart med. Men han var ikke av de som gav opp og hadde stor tro på at han skulle beherske det å være handelsmann. Selvtillit og pågangsmot var ikke mangelvare hos Ole.
Smedforretningen på Steinsundholmen drev han med 2 svenner og 2 læregutter. Den ene svennen var broren til Ole, Johannes. Ole ble også snart kjent med Ole Berntsen Hardbakke. Ole og Ole ble gode venner, og Ole Halstensen hadde god rådgiverhjelp i sin venn Ole Berntsen. I tillegg hadde Ole Berntsen en søster - Karine. Karine var et arbeidsjern på lik linje med Ole Halstensen. Hun tok på seg å styre huset for Ole, og det ene førte tydeligvis til det andre. Ole og Karine giftet seg 3 år etter at Ole kom til Steinsundholmen.
Ole og Karine var et ektepar som utfyllte hverandre i hverdagen. Ole arbeidet i smien om dagen og drev mye med fiske om natten. Han kunne gjennom lange perioder ha en sammenhengdende arbeidstid på opp mot 20 timer i døgnet. Karine styrte butikken og passet hjemmet. Hennes arbeidstid var ikke stort kortere enn hans.
Begge to var unge med pågangsmot og utholdenhet som få, kjærligheten blomstret, de levde et lykkelig samliv, og samarbeidet godt om de daglige oppgaver .
Ett år etter at de giftet seg (1876) fikk de det første barnet - Hans Bertin. Etterhvert økte barneflokken med Carl Johan, Lina (Karin Oline), Georg, Andreas og Olaf.
Hans Bertin begynnte å hjelpe sin mor i butikken allerede da han var 12 år gammel. Ved konfirmasjonsalderen var Hans en dyktig butikkgutt, som ofte overtok morens plass i forretningen når det trengtes.
Carl Johan hadde interesse for smedarbeidet og var med i smien fra han var ung gutt. I 18 års alderen var han fullt utlært smed. Men Carl Johan syntes det var for små fremtidsutsikter å gå hjemme med smedarbeidet, og da Georg reiste til sjøs ville Carl Johan også dra til sjøs. Dette hadde foreldrene meget i mot (1. verdenskrig).
Lina var blitt en god hjelp for moren både i husarbeidet og etterhvert i butikken. Det ble lettere for foreldrene etter hvert barna vokste til.
Georg reiste til sjøs da han var 15 år. Det var da Ole og Karine forstod at skulle de holde barna tilbake, måtte de finne bedre arbeidsmuligheter for seg selv og barna. På Steinsundholmen ble det for liten plass og for få fremtidsutsikter for barna. De måtte finne et annet og større sted.
Ole og Karine så på mange handelsplasser som skulle selges, men fant ingen de var tilfreds med. Helt til de en dag leste at "Landhandleriet Bekkjarvik i Fitje" skulle selges. Ole og Karine reiste straks til Bekkjarvik, og var enige om at dette måtte være rette stedet for dem. Kjøpekontrakt ble underskrevet 14.10.1896. Selgeren var Wilhelm Meyer Bøschen. Prisen var kr. 16.000,-.
Etter avtalen overtok Ole og Karine Halstensen Bekkjarvik 03.05.1897. De flyttet dit med barna Carl Johan 18 1/2 år, Andreas 13 1/2 år og Olaf 10 år. De hadde også med seg to tjenestejenter, Johanna og Tilla Ravnø, og en dreng, Andreas Dumben. Hans og Lina ble igjen på Steinsundholmen for å styre forretningen der. Mens Georg var til sjøs.
Lina er meldt flyttet i 1904 fra Stainsundholmen. Hun flyttet da også til Bekkjarvik.
Da Ole og Karine Halstensen kom til Bekkjarvik var det en liten brygge for småbåter og not båter. Rutebåten kunne ikke legge inntil kai i Bekkjarvik men den ble ekspedert fra robåt. Også andre større fartøy måtte ankre opp ute i sundet.

Bekkjarvik og Hans Bertin
Bekkjarvik ca. 1900 (Hans Bertin Halstensen i robåten)

Våningshuset var på to fulle etasjer og loft, det var ca 30 alen langt og 20 alen bredt. I sjøkanten stod to sjøhus. Det største var et gammelt tømmerhus i to etasjer, som hadde blitt brukt til kormlager. Det andre sjøhuset hadde tidligere vært brukt til brennevinsshandel, men selv om hyllene og disken fremdeles stod der, var det forlengst slutt med brennevinshandelen når Ole og Karine overtok. Hvert av sjøhusene hadde en grunnflate på ca 20 ganger 12 alen.
Butikken lå ved siden av våningshuset (skimtes til venstre på bildet). Dette hadde vært et vilkårshus, men den tidligere eieren flyttet butikken fra våningshuset og til dette huset.
På baksiden av våningshuset lå et bakeri, og enda lenger bak lå fjøs og låve, smalehus, en gammel smie samt potetkjeller. I Jutehola (200-300m sør for Bekkjarvik) var det også et båtnaust som tilhørte handelstedet.
Det var et yrende liv i Bekkjarvik og særlig om vinteren. Sildefiskerne kom seilende når de skulle til eller fra vårsildfisket ved Haugesund. Bekkjarvik var kjent for sin gode havn, så de fleste tok opp her for å overnatte. De første årene etter 1897 hendte det at det overnattet opptil et par hundre mann. En overnatting kostet den gang 10 øre, og da måtte man stille med sengetøy selv.
De første årene etter at Ole og Karine overtok Bekkjarvik, slo også torskefisket godt til ved kysten utenfor. Fra Bekkjarvik seilte de på åpen storbåt til Stolmen og kjøpte opp fisk som så ble saltet når de kom tilbake til Bekkjarvik. Dette fisket varte i omtrent 5 år før det tok slutt.
Etterhvert ble det både utvidelser av landhandelen og dampskips-ekspedisjonen. Senere ble det også bygget kai slik at man slapp de, til tider, strabasiøse roturene ut til rutebåten i sundet.
Ole Halstensen
I 1909 overlot Ole og Karine virksomheten til tre av sønnene. Hans, Andreas og Olaf Alfred. Olaf Alfred solgte sin del.
De hadde drevet både handel og jordbruket godt fram og hadde blitt en velstands familie. Hans og Andreas overtok driften med skøyte fra 1915 for 8000 kr. De økte og la delvis om driften. Det var for det meste sild, fiskehandel og dertil fiskedrift og kommisjons-virksomhet, som ble drevet. Brødrene delte driften mellom seg slik at Hans styrte posten, dampskipsekspedisjonen og krambuhandel, mens Andreas styrte silde/fiskehandel og kommisjons-virksomheten. Postopneri fikk de i 1908 og telefon i 1912.
I 1920 satte Norsk Engelsk Mineral Olje Selskap opp tankstasjon. En tank tok 400 fat olje. Her kunne fiskebåter og andre fartøy få olje. Bekkjarvik var da en av de største handelssteder ved kysten i Hordaland.
Allerede i 1912 ble det sendt fiskefartøy til Island og det gikk bra. I 1931 ble det sendt 5 fiskefartøy med over 40 mann til Island.
I 1922 kjøpte de også på Salthellen av Hans Olsen Salthellen for kr. 30.000. Etterhvert flyttet Olaf Alfred med familien til Salthella og drev landhandelen der. Det var broren til Olaf Alfred, Andreas, som hadde skøyte på Salthella, helt til Ingvard Alfred (sønnen til Olaf Alfred) overtok driften og fikk skøyte her.
I Bekkjarvik ble det startet tønnefabrikk hvor 8 mann arbeidet. Det ble drevet sildesalteri vinter og vår, 30 mann kunne være sysselsatte. Sild ble saltet i store sementbinger, hver på 400 tønner. Transport av sild skjedde med egne fartøy, Sverige, Russland og Tyskland. Bekkjarvik ble besøkt jevnlig av fartøy, motorfartø og dampskip som henter eller fører last (olje, salt, sild, fisk, laks, hummer) eller kommer inn for å få vann, skipskost og annet.
Kaiene ble modernisert slik at både rutebåter og andre kan leggja til. Det ble og lagt skinner over kaiene slik at lasting og lossing gikk raskt og sikkert.
Mye tid og penger ble ofret på skogplanting og de nakne bergknausene rundt Bekkjarvik ble forandret til grønne og trivelige skoglunder av gran og furu. Brødrene Halstensen med familier hadde stor framgang i alt de foretok seg. Barna og senere etterkommere til Ole og Karine har siden fulgt opp forfedrenes stil når det gjaldt dyktighet og arbeidsomhet som forretningsdrivende.

 

Hans Bertin Halstensen

Kontaktinformasjon

 

Hans Bertin med familie
De to i midten bak er : Hans og Karine. Foran fra venstre: Ola, Hans Bertin, Erling, Ingrid, Alfa, Karoline, Ada.

 

 

Hans Bertin Halstensen f. 14.07.1876, d. 23.04.1966, gravlagt: Bekkjarvik, gift 23.10.1910 med, Alfa Marie Halstensen (f. Johannessen), f. 02.06.1884, d. 06.03.1969, gravlagt: Bekkjarvik. Alfa kom opprinnelig fra Helgeland i Nordland, kom til Bekkjarvik og var i tjeneste hos Ole og Karine.

 

 

Barn:
Karine Stenevik (f. Halstensen)
Ola Halstensen
Hans Halstensen
Ada Berg (f. Halstensen)
Ingrid Fagerbakke (f. Halstensen)
Erling Halstensen
Karoline Henschien (f. Halstensen)
Ågot Halstensen Valhammer
Alf Halstensen

 

 

Hans Bertin ble værende på Steinsundholmen når foreldrene og søskene flyttet til Bekkjarvik.

 

 

I 1900 skrev Ole Halstensen skøyte på Steinsundholmen til sønnen Hans, og Andreas Hemmingson Hauge, for Kr. 2400,-. I 1900 var Hans H. landhandler og baker, og Kristoffer Hauge f 1878 var smed. Begge var ugifte, og hadde ei tjeneste jente. Kristoffer var sønnen til Andreas Hauge (ikke inkludert i telling her i 1900). I 1907 har Hans H. overlot han sin halvpart til Andreas Hauge for Kr.1000,-.

 

 

Hans Bertin flyttet da til Bekkjarvik, hvor han drev handel, tønnefabrikk, fiskeridrift og gårdsdrift sammen med broren Andreas.

 

 

Hans hadde en datter før han giftet seg med Alfa. Moren til Erna er det ikke kjent annet om enn at hun var i tjeneste i Bekkjarvik hos Ole og Karine. Datteren var Erna Halstensen f. 04.09.1903, d. 27.07.1918, gravlagt: Bekkjarvik.

 

 

Karine Stenevik (f. Halstensen)
Karine Stenevik (f. Halstensen) f. 24.04.1911, d. 24.01.1994, gift 20.05.1934 med, Knut Knutson Stenevik, f. 25.01.1904, d. 22.10.1967.

 

 

Karine var ofte ute på Salthella for hjelpe til i butikken til onkelen Olaf Alfred. Og det var i butikken på Salthella at Karine første gang møtte sin fremtidige ektemann, Knut. Senere overtok Karine posten i Bekkjarvik.

 

 

Knut reiste tidlig til sjøs. Han tok styrmanns- og skipperskole, og var en tid lærer på kystskipperskole. Han reiste lenge som fiskeskipper på snurpebåter. Førte noen år M/S "Garder" fra Bekkjarvik. I 1957 fikk han egen båt M/S "Stenevik".

 

 

1. Aud Madsen (f. Stenevik) f. 03.10.1935, gift 26.04.1961 med Jan Petter Madsen, f. 10.05.1926. Bosatt i Bergen.
a. Alfred Johan Madsen f. 21.03.1962, gift 1987 med, Mona Lindseth, f. 03.11.1962.
(1) Christina Lindseth Madsen f. 28.03.1988.
(2) Helga Lindseth Madsen f. 01.06.1990.
(3) Johanna Lindseth Madsen f. 12.08.1992.

 

 

b. Knut Magnus Madsen f. 03.04.1965, d. 17.09.1995.
c. Øyvind Bjarte Madsen f. 10.09.1970, d.19.04.2000.

 

 

2. Halstein Stenevik f. 22.01.1939, gift 1959 med Elise Stenevik (f. Vestbøstad), f. 14.03.1938, Bømlo (datter av Karl Vestbøstad f.1903 og Anna Gurine Kallevåg, f. 1910, d.1985).
 

 

 

a. Bjørn Cato Stenevik f. 08.01.1960, gift 1987 med Tahmina Dipa Iqbal Stenevik, f. 25.11.1962, Bangladesh. Bosatt i Sola, Rogaland.
(1) Carina Stenevik f. 03.07.1989.
(2) Karl Caiser Stenevik f. 16.02.1991.

 

 

b. Hallgeir Stenevik f. 10.06.1962, gift 1990 med Siv Ingrid Østervold Stenevik, f. 19.12.1966 (datter av Odd Karsten Østervold, f.1948 og Brit Astrid Rabben, f.1949).
(1) Håvard Østervold Stenevik f. 28.06.1992.
(2) Ingrid Østervold Stenevik f. 25.09.1994.

 

 

c. Knut Dag Stenevik f. 08.08.1965, gift med Anita Buarøy Stenevik, f. 22.08.1967.

 
 

d. Karl Atle Stenevik f. 07.01.1968, gift med Jarunwan Stenevik, f. 27.10.1972.
(1) Alexander Stenevik f. 2.04.1997.

 

 

3. Knut Stenevik f. 28.07.1949, gift med Marit Stenevik (f. Pedersen), f. 03.07.1945, Haugesund. Bosatt i Førdesfjorden, Tysvær.
a. Heidi Stenevik f. 25.11.1975.

 

 

Ola Halstensen
Ola Halstensen f. 15.05.1912, d. 21.12.1979, gift med Inger Halstensen (f. Fagerbakke) f. 28.09.1912, d. 08.03.1979. De drev med handel, gjestgiveri og kafe på Fitjar. Inger var også distriktsjordmor. Ola var utdannet stuert og reiste en del i utenriksfart.

 

 

1. Andi Digranes (f. Halstensen) f. 16.01.1937, gift 01.03.1958 med Tore Digranes, f. 28.01.1935, Odda. Bosatt på Husnes.

 

 

a. Tore Digranes f. 27.07.1958, gift 25.07.1992 med Eva Merete Digranes (f. Sivertsen), f. 26.01.1959, Honningsvåg. Bosatt i Hammerfest.

 

 

b. Knut Digranes f. 30.04.1960, gift 01.08.1987 med, Signe Digranes (f. Horverak), f. 03.01.1962, Evje, Setesdal.
(1) Hege Digranes f. 03.12.1988.
(2) Lasse Digranes f. 31.08.1993.

 

 

c. Olav Digranes f. 14.03.1967, gift 1. gang med Ragna Kristin Gjuvsland, f. 1970, Omvikdalen, Kvinnherad.
(1) Thomas Gjuvsland Digranes f. 02.08.1989.

 

 

Olav gift 2. gang 26.08.1995 med, Ann Christin Huke, f. 06.10.1968.
(2) Rikke Digranes f. 23.11.1994.

 

 

2. Turid Halstensen f. 14.05.1940, tidligere gift med Rasmus Lødøen, f. 19.02.1938, Hornindal. Bosatt i Oslo.
a. Olav Arnold Lødøen f. 22.03.1965.
b. Kristin Lødøen f. 18.04.1966.
c. Gro Elin Lødøen f. 21.08.1975.

 

 

3. Olov Gro Karlsen (f. Halstensen) f. 04.11.1945, gift med Steinar Johan Karlsen, f. 04.09.1944, Voss. Bosatt i Asker.
a. Inger Sæther (f. Karlsen) f. 19.03.1971, gift med Halvard Sæther, f. 01.03.1972. Bosatt i Oslo.
(1) Gro Vårvin Sæther f. 21.10.1994.

 

 

b. Oskar Karlsen f. 22.07.1973. Ugift. Bosatt i Oslo.
c. Gunvor Karlsen f. 13.05.1976. Bosatt i Oslo.

 

 

4. Ole Heine Halstensen f. 29.03.1950, d. 30.05.1991.Signe Kleppen. Bosatt på Notodden.
a. John Petter Kleppen f. 11.06.1987.

 

 

Hans Halstensen
Hans Halstensen f. 27.08.1913, d. 27.10.1945, gravlagt: Bekkjarvik, gift med Aase Liv Lahelle, f. 30.04.1908, Oslo, d. 12.03.1944, gravlagt: Bekkjarvik.

 

 

Sammen med søsteren Karine var Hans ofte på Salthella hos onkelen Olaf Alfred. Etterhvert overtok Hans gjestgiveriet i Bekkjarvik, frem til han døde. Begge døde av tuberkolose, og de hadde ingen barn.

 

 

Ada Berg (f. Halstensen)
Ada Berg (f. Halstensen) f. 06.09.1914, d. 25.08.1993, gift 02.03.1943 med Erling Johannes Berg, f. 07.07.1919, Holmestrand, d. 12.02.1971.

 

 

1. Tore Berg f. 12.01.1944, gift med Barbro Berg (f. Hedman), f. 25.03.1944, Gøteborg. Bosatt i Asker.
a. Caroline Berg f. 23.10.1970.
b. Tore Christoffer Berg f. 01.01.1976.

 

 

2. Kari Wiik (f. Berg) f. 13.06.1950, gift med John Haldor Wiik, f. 22.09.1949, Bergen.Bosatt i Bergen.
a. Charlotte Wiik f. 6.08.1972.
b. Alexander Wiik f. 16.04.1975.
c. John Fredrik Wiik f. 30.10.1977.
d. Karianne Wiik f. 16.11.1981.

 

 

Ingrid Fagerbakke (f. Halstensen)
Ingrid Fagerbakke (f. Halstensen) f. 07.07.1916, d. 07.06.1973, gift 02.05.1943 med Olaf S. Fagerbakke, f. 25.01.1914, d. 04.08.1980. De førstefødte (før Helge) var tvillinger som døde samme dagen de ble født.

 

 

1. Helge Fagerbakke f. 06.07.1946, gift med Karin Sjømoen, f. 03.07.1940.

 

 

2. Siren Tungesvik (f. Fagerbakke) f. 31.08.1950, d. 30.06.1975 (kreft), gift med Lars Ove Tungesvik, f. 03.11.1949, Skånevik. Bosatt i Skånevik.
a. Odd Inge Tungesvik f. 25.01.1973.

 

 

3. Ove Fagerbakke f. 13.11.1955, gift 1979 med Nina Sevaldsen, f. 09.08.1952. Bosatt på Fagerbakke.
a. Thomas Sevaldsen f. 29.12.1972.
b. Terje Sevaldsen Fagerbakke f. 31.07.1979.
c. Siren Sevaldsen Fagerbakke f. 12.08.1982.

 

 

4. Arve Fagerbakke f. 07.02.1961, d. 03.01.1982.

 

 

Erling Halstensen
Erling Hanstensen f. 17.08.1919, d. 16.10.1982, gravlagt: Bekkjarvik, gift 1944 med Jeanette Halstensen (f. Chune ), f. 07.07.1925, Liverpool. Bosatt i Bekkjarvik.

 

 

Da broren Hans døde drev Erling Bekkjarvik Gjestgiveri i lag med sin dyktige kone Jeanette.

 

 

1. Brian Halstensen f. 29.11.1944, gift med Grete Karen Halstensen (f. Lie), f. 09.01.1947, Hamre, Osterøy (datter av Magnus Lie, f.1906 og Margrete Lie, f.1909). Bosatt i Bergen, men har feriebosted på Drivenes.
a. Frank Halstensen f. 03.11.1972.
b. Isabel Halstensen f. 15.05.1975.

 

 

2. Asta Lundekvam (f. Halstensen) f. 05.12.1946, gift med Knut Kristian Lundekvam, f. 17.07.1946, Bergen (sønn av Paul Ansgar Lundekvam, f.1908 Bergen, d.1982 og Erna Håkonsen, f.1910 Bergen.)
a. Robert Lundekvam f. 30.06.1968, gift med Merethe Vik, f. 21.02.1970.
(1) Kristian Halstensen f. 07.07.1994. Født samme dag som oldemor, Jeanette.

 

 

b. Claus Lundekvam f. 22.02.1973.

 

 

3. Hans Halstensen f. 1948, tidligere gift (1970) med Elin Halstensen (f. Lingebjerg), f. 20.09.1949, Bergen.
a. Tim Halstensen f. 13.07.1971.
b. Linn Lindebjerg Halstensen f. 12.09.1976.

 

 

Hans Halstensen f. 1948, gift 2.gang i 1993 med Nina Karen Halstensen (f. Gaulen), f. 10.07.1959, Bergen. Bosatt i Bekkjarvik.
c. Ingrid Halstensen f. 08.12.1987.
d. Frida Halstensen f. 07.07.1991. Født samme dag som farmor, Jeanette.

 

 

4. Ella Henriksen (f. Halstensen) f. 24.06.1950, gift med Eigil Henriksen, f. 14.05.1947, Bergen.
a. Thore Henriksen f. 23.09.1970.
b. Stine Henriksen f. 06.04.1974, Magnar Birkeland, f. 09.09.1967.
(1) Simon Henriksen f. 04.09.1996.

 

 

c. Nikolay Henriksen f. 29.12.1975.
d. Andreas Erling Henriksen f. 12.01.1982.
e. Henrik Henriksen f. 12.01.1982.

 

 

5. Rita Westby (f. Halstensen) f. 04.12.1958, tidligere gift med Henrik Westby, f. 26.02.1948, Fredrikstad.
a. Karoline Westby f. 14.08.1980.
b. Hans Westby f. 25.05.1984.

 

 

Karoline Henschien (f. Halstensen)
Karoline Henschien (populært kalt "Lina") f. 03.07.1922, gift i 1943 med Erling Henschien, f. 25.03.1922, Bergen, d. 21.11.1996 (sønn av Erling Henschien f. 1880, d. 1957 og Anna Holtermann f.1890, d.1982). Karoline d. 18.11.2007

 

 

1. Thomas Erling Henschien f. 16.07.1944, Stavanger, gift 1966 med Liv-Berit Henschien (f. Andersen), f. 07.01.1945, Oslo. Bosatt i Oslo.
a. Thomas Henschien f. 17.05.1969, gift med Dyveke Vibe Henschien (f. Vibe Simonsen), f. 25.04.1972.
(1) Fredrik Vibe Henschien f. 04.07.2001.
(2) Jendine Vibe Henschien f. 29.04.2005

b. Christian Henschien f. 23.02.1975.
c. Christopher Henschien f. 23.07.1976, gift mai 2009.
d. Cecilie Henschien f. 18.03.1981.

 

 

 

2. Hans-Petter Henschien f. 04.07.1945, London, gift 1968 med Tone Elisabeth Henschien (f. Olsen), f. 31.03.1949, Bergen. Bosatt i Bergen.
a. Siren Helen Henschien f. 04.01.1970, tidligere gift med David William Coates, f. 29.05.1965.
(1) Sander Sebastian Coates f. 28.03.1995.
(2) Cara Sofie Coates f. 07.02.1997.
(3) Kaspar Mattias Coates f. 27.06.2000.

Siren Helen Henschien f. 04.01.1970, gift 31.12.2004 med Jan Ove Årsæther f.06.05.1971
(4) Julian Henschien Årsæther f. 21.08.2005
(5) Ada Henschien Årsæther f. 20.11.2006
(6
) Ameli Henschien Årsæther, f. 20.11.2006

 

 

 

b. Nina Annette Henschien f. 20.02.1973, og Jerome Ruzzin
(1) Naela f 16.09.2005
(2) Kaia f. 20.11.2007
(3) Markus f 11.01.2011

c. Eline Henschien f. 02.12.1976, samboer med Uffe Prahm f. 01.11.1982)
(1) Leonora Henschien Prahm f. 05.10.2010.

 

 

3. Anne Henschien f. 08.11.1949, London, tidligere gift (1972) med Hendrik Jan Sprenger, f. 1945, Rotterdam.
a. Harald Jørgen Sprenger f. 12.09.1972, gift med Franciska Sprenger.
b. Annelise Sprenger f. 18.03.1975.
c. Christine Henschien f. 06.10.1977.
d. Karsten Henrik Henschien f. 06.04.1980.

 

 

Anne Henschien f. 08.11.1949, London, gift 2. gang med Ruurd Van De Rooijen, f. 06.07.1951.

 

 

4. Nicolay Even Henschien f. 31.08.1954, Rotterdam, gift 1978 med Astrid Henschien (f. Nilsen), f. 03.07.1953, Bergen. Bosatt i Bergen.
a. Hilde-Merete Henschien f. 13.02.1979.
b. Erling Nicolay Henschien f. 15.03.1983.
c. Maren Elise Henschien f. 3.08.1991.

 

 

5. Karin Henschien f. 8.01.1957, Rotterdam, gift 1981 med Willem Baardman, f. 31.07.1952, Rotterdam. Bosatt i Rotterdam.
a. Kaimo Baardman f. 28.07.1981.
b. Sanne Baardman f. 27.11.1983.
c. Tycho Baardman f. 07.02.1985.
d. Jøran Baardman f. 05.12.1989.
e. Mayka Baardman f. 12.05.1994.
f. Layla Baardman f. 12.05.1994.

 

 

6. Knut Martin Henschien f. 25.03.1964. Bosatt i Rotterdam.

 

 

7. Aase Martine Henschien f. 25.03.1964, Rotterdam, gift i 1986 med Albert Jan Kok, f. 16.11.1956, Rotterdam. Bosatt i Rotterdam.
a. Laurianne Martine Kok f. 20.11.1987.
b. Sophielize Martine Kok f. 22.08.1991.
c. Lotte-Marie Martine Kok f. 07.07.1994.

 

 

Ågot Halstensen Valhammer
ågot Halstensen Valhammer f. 29.07.1924, gift med Karl Martin Valhammer, f. 24.09.1922, d. 02.07.1978. Bosatt i Førdesfjorden ved Haugesund.

 

 

1. Alf Rune Valhammer f. 26.07.1958
a. Renate Valhammer Weberg f. 12.10.1978. Bosatt på Valen.

 

 

Alf Rune Valhammer f. 26.07.1958 gift 05.10.1984 med Trude Valhammer, f. 28.08.1957. Bosatt på Skoppum.
b. Anette Valhammer f. 15.11.1982.
c. Katrine Valhammer f. 12.04.1985.

 

 

2. Karl åge Valhammer f. 11.12.1959, gift 30.05.1981 med Anne Marie Valhammer, f. 06.11.1963. Bosatt i Førdesfjorden ved Haugesund.
a. Rebekka Valhammer f. 29.11.1981.
b. Roger Valhammer f. 15.03.1984.

 

 

3. Henny Ester Tjøsvoll f. 7.12.1960, gift 20.09.1980 med Reidar Tjøsvoll, f. 19.12.1960. Bosatt i Førdesfjorden ved Haugesund.
a. Marianne Tjøsvoll f. 30.06.1981.
b. Linn Iren Tjøsvoll f. 20.11.1985.
c. Jan Reidar Tjøsvoll f. 17.09.1989.

 

 

4. Irene Valhammer f. 01.01.1966, samboer med Odd Morten Jørgensen, f. 23.07.1966.

 

 

Alf Halstensen
Alf Halstensen f. 21.02.1927, d. 13.10.1929.
Døde 2 år gammel. Fikk koppevaksine, ble syk av denne og døde senere.

 

 

Carl Johan Halstensen

 

 

Carl Johan og Helene
Bryllupsbilde av Carl Johan og Hanna.

 

 

Carl Johan Halstensen f. 18.01.1878, d. 24.12.1949, gift 11.08.1903 med Helene Johanne Halstensen (f. Espenes), f. 23.12.1877 - Fure i Askvold (nå: Fjaler), d. 08.05.1945. Bosatt på Heggholmen i Øygarden.

 

 

Barn:

 

 

Alida Karina Tvedt (f. Halstensen)
Halstein Halstensen
Olga Hantho (f. Halstensen)
Gudrun Halstensen
Klara Halstensen

 

 

Alida Karina Tvedt (f. Halstensen)
Alida Karina Tvedt (f. Halstensen) f. 17.04.1904, gift 18.04.1932 med Ernst Tvedt.

 

 

1. Oddmund Tvedt f. 13.04.1934, gift med Inger Tvedt (f. Kriwonoff), f. 30.09.1946.

 

 

a. Margrethe Tvedt f. 30.01.1968, samboer med Alexander Kolstrøm. Tidligere samboer med Bjørnar Mortensen, f. 18.06.1964.
(1) Daniel Tvedt f. 05.04.1985.
(2) Jeanette Tvedt f. 30.09.1990.
(3) Rainer Tvedt Mortensen f. 7.02.1992.
(4) Tina Tvedt Mortensen f. 19.02.1994.
(5) Emil Tvedt Kolstrøm f. 08.04.2003
(6) Leo Alexander Tvedt Kolstrøm f. 02.08.2005

 

 

b. Eivind Tvedt f. 14.09.1970.

 

 

c. Odd Inge Tvedt f. 25.05.1980.

 

 

2. John Tvedt f. 13.11.1937, gift med Ester Tvedt (f. Ballangrud), f. 17.06.1937.

 

 

a. Geir Iver Tvedt f. 31.08.1964, gift med Christine Tvedt (f. Raaen), f. 12.06.1966.
(1) Thea Marie Tvedt f. 16.06.1994.

 

 

b. Siv Tvedt f. 21.10.1966, samboer med Tom-Harald Bjerke, f. 24.02.1970.
(1) Veronika Bjerke f. 11.01.1992.
(2) Jeanette Bjerke f. 25.02.1995.

 

 

c. John Inge Tvedt f. 17.12.1969.

 

 

3. Torgeir Tvedt f. 18.11.1947, gift med Liv Tvedt (f. Kjøllesdal), f. 12.01.1948.

 

 

a. Steinar Tvedt f. 20.05.1971.

 

 

b. Kjetil Tvedt f. 27.09.1973.

 

 

Halstein Halstensen
Halstein Halstensen f. 21.01.1905, gift med Ragna Nilsen, f. 21.01.1933. Drev manufakturbutikk i Øvregaten, Bergen.

 

 

1. Inger Johanne Brunner (f. Halstensen) f. 19.07.1937, gift med Josef Brunner f. 07.07.1938. Bosatt i Østerrike.

 

 

a. Rita Brunner f. 07.12.1981

 

 

Olga Hantho (f. Halstensen)
Olga Hantho (f. Halstensen) f. 25.09.1911, gift 02.08.1937 med Otto Hantho, f. 14.08.1910.

 

 

1. Magnar Hantho f. 01.08.1938, gift med Marit Sissel Hantho (f. Slaake), f. 27.11.1941.

 

 

a. Bente Hantho f. 19.03.1959, gift med Jan Helge Qvale, f. 15.07.1959. Bosatt i Oslo
(1) Erik Hantho Qvale f. 15.02.1987.
(2) Carl Magnus Hantho Qvale f. 13.11.1988.
(3) Joakim Hantho Qvale f. 17.09.1993.

 

 

b. Monica Hantho f. 27.07.1965.
(1) Christina Martine Hantho f. 22.05.1994.

 

 

c. Otto Hantho f. 1.07.1968, gift med Ine Mellemstrand Hantho, f. 01.02.1965. Otto driver egen restaurant og kafe i Odda.

 

 

2. Karl Johan Hantho f. 28.05.1945, gift med Judith Irene Hantho (f. Lervik), f. 27.02.1945.

 

 

a. Jan Hantho f. 03.01.1965, gift med Beate Sandal, f. 18.02.1968.
(1) Raimond Hantho f. 03.12.1987.
(2) Erlend Hantho f. 15.09.1990.

 

 

b. Kjell Hantho f. 03.01.1965, gift med Kristin Holmvik, f. 17.08.1965.
(1) Amalie Hantho f. 17.04.1988.
(2) Caroline Hantho f. 21.07.1991.

 

 

c. Elisabeth Hantho f. 29.02.1972, gift med Bo Juul Jensen.
(1) Camilla Jensen f. 16.06.1991.

 

 

Gudrun Halstensen
Gudrun Halstensen.f. 24.12.1918. Bosatt i Bergen. Ugift.

 

 

Klara Halstensen
Klara Halstensen. f.1909. Levde til hun var 12 år gammel, da hun døde av en blindtarmsoperasjon.

 

 

Karin Oline Fagerbakk (f. Halstensen)

 

 

Karin Oline med familie
Fra venstre: Jacob Olai, Klara Elisabeth, Olga, Jenny Karoline, Halsten og Karin Oline

 

 

Karin Oline Fagerbakk (f. Halstensen) f. 20.02.1880, d. 18.04.1972 - Flatråker Bergen, gift 30.12.1904 med, Jacob Olai Fagerbakk, f. 10.08.1872, d. 28.12.1940 (sønn av Ole Fagerbakke f. 1824, d.1894 og Christi Fagerbakke f. 01.06.1832, d. 07.04.1916).

 

 

Barn:

 

 

Olga Fagerbakk
Jenny Karoline Fagerbakk
Halsten Fagerbakk
Klara Elisabeth Tornes

 

 

Karin Oline ble populært kalt "Lina". Lina og Jakob Olai startet med butikk, bakeri, post, telefon, dampskipsekspedisjon på Flatåker i Tysnes. Jakob Olai var sjøkaptein, og ble senere handelsmann. Jakob Olai var onkel til Jette Fagerbakke, mor til Ole Tormundsen Fagerbakke som var gift med Margith Halstensen.

 

 

Jakob Olai kjøpte Flatråker i 1912 frå Tobiassen. Der var butikk, post og dampskips-ekspedisjon. Men han påtok seg også andre oppgaver. Med det samme Jakob Olai Fagerbakk kom til Flatråker starta han bakeri. Han leide Aksel Sundal som baker fra 1913 til siste verdenskrig.

 

 

I 1916 bygde Jakob Olai saltebu. Det ble saltet sild hvert år og virksomheten gav arbeid til mange. Opptil 5000 tønner sild ble saltet årlig på Flatråker.

 

 

Han fikk telefonstasjon til Flatråker i 1919 - med linje fra Eiet - som han betalte endel på selv. Samme året ordnet han handelshuset, opprinnelig et gammelt mønehus. Det ble modernisert til slik det står i dag. Kort etter bygde han et hus for arbeidsfolk på sagbruket og andre verksemder på Flatråker i mellomkrigsåra.

 

 

I 1921 startet han tønne produksjon i et gammelt sjøhus. I 1924 vart det bygd skikkelig kaianlegg.

 

 

I landhandelen var det kona Lina og ansatte jenter som drev. I butikken på Flatråker solgte man alt mulig som klær og dresser, maling og selvsagt matvarer. En av jentene i butikken var Petra Ragnhild Haugland fra Hauglands gården ovenfor Valevåg. Hun møtte sin fremtidige ektemann Olaf Alfred Halstensen på Flatråker, en helg han var på besøk hos søsteren sin og svogeren, Lina og Jakob Olai Fagerbakk.

 

 

I 1916 kjøpte Jakob Olai en båt som het "Langnuen". Den var 65 fot lang. I 1919 satte han motor på denne båten. Fartøyet ble brukt i silde-salting ved Nordland, til storsildfiske og om sommerene fraktet de brisling for Bjelland i Stavanger. Senere kjøpte han båten "Fram". Den var agentbåt. I 1935 fikk han bygget "Langnuen II". Han eide også andre båter, blant annet seilbåten "Eleanor" og en skøyte som het "Vega".

 

 

Halstein Fagerbakk overtok handel og ekspedisjon etter mora Lina i 1940. Jenny tok over posten, og i 1945 tok Elisabeth over post og telefon. Halstein Fagerbakk hadde båt i 1945. 3-4 år var han på trålfiske i Nordsjøen i tillegg til å drive handel. Seinare dreiv Halstein også med skysstrafikk. Øyvind Fagerbakk tok over handel og ekspidisjon i 1977. Han avslutta forretningen i 1984.

 

 

Olga Fagerbakk
Olga Fagerbakk f. 05.06.1906, d. 1999, gift 17.07.1936 med, Knut Toralf Tornes, f. 11.10.1907, d. 2004.

 

 

1. Tove Larsen (f. Tornes) f. 31.12.1937, gift med Asbjørn Larsen, f. 19.03.1935.

 

 

a. Espen Larsen f. 17.05.1961, gift med Tordis Korvall.
(1) Anna Berentina Larsen f. 7.07.1986.
(2) Inger Kanutte Larsen f.01.1995.

 

 

b. Torjus Larsen f. 29.10.1964.
(1) Thomas Larsen f. 1988.

 

 

c. Helle Larsen f. 29.11.1967, gift med Geir Olsson.
(1) Torry Olsson f. 1987.
(2) Christoffer Olsson f. 1990.

 

 

2. Knut Tornes f. 11.10.1945, gift med Kari Holthe Tornes, f. 05.03.1943.

 

 

a. Knut Martin Tornes f. 25.10.1968, gift med Irene Hope Tornes, f. 26.07.1968.
(1) Knut Camillo Tornes f. 1995.
(2) Jacob Emil Tornes f. 1997.
(3) Vera Johanne Tornes, f. 27.03.2003

 

 

b. Preben Tornes f. 1.01.1970, gift med Lene Tornes (f. Rønningen) f. 13.06.1973
(1) Kasper Tornes f. 17.05.2007
(2) Frida Tornes f. 31.07.2009

 

 

3. Åse Tornes f. 18.04.1947.

 

 

4. Edle Tornes Larsen f. 18.04.1947, gift med Rune Larsen, f. 8.08.1948.

 

 

a. Line Larsen f. 30.12.1969, gift med Robert Hopland.

 

 

b. Kim Larsen f. 27.05.1971, gift med Elisabeth Larsen.
(1) Rebekka Larsen f. 10.05.1995.

 

 

c. Tonje Larsen f. 31.10.1977.

 

 

Jenny Karoline Fagerbakk
Jenny Karoline Fagerbakk f. 30.10.1907, gift med Andreas Tornes.

 

 

Halsten Fagerbakk
Halsten Fagerbakk f. 07.08.1908, d. 02.01.1986, gift 20.07.1945 med Solveig Fagerbakk (f. Eide), f. 03.02.1925, d. 19.08.1990.

 

 

1. Steinar Fagerbakk f. 11.01.1951, gift 26.07.1975 med Gunn Bjørg Fagerbakk (f. Drange), f. 27.09.1957.

 

 

a. Terje Fagerbakk f. 26.12.1975, d. 26.11.1999

 

 

b. Wenche Fagerbakk f. 06.01.1977. Samboer med Bernt Lunde.
(1) Cecilie Fagerbakk Hauge Hansen f. 28.03.1997
(2) Marita Fagerbakk Lunde f. 28.07.2003

 

 

c. Kenneth Fagerbakk f. 11.02.1980. Samboer med Linda Nordtveit.
(1) Oliver Nordtveit Fagerbakk f 01.09.2006

 

 

2. Øyvind Fagerbakk d. september.1985, gift med Solveig Nordbustad Fagerbakk, f. 1950 (opprinnelig fra Tysnes).

 

 

a. Tone Fagerbakk f. 11.03.1973.

 

 

Klara Elisabeth Tornes (f. Fagerbakk)
Klara Elisabeth Tornes (f Fagerbakk) f. 26.06.1910,

 

 

gift med Bernhard Tornes, f. 19.05.1909.

 

 

1. Bjørg Paulsen (f. Tornes) f. 10.04.1934, gift med Harald Paulsen, f. 29.02.1928.

 

 

a. Åsmund Paulsen f. 11.01.1958, gift med Astrid Paulsen (f. Henriksen), f. 24.03.1959.
(1) Ken Paulsen f. 25.09.1982.
(2) Adrian Paulsen f. 17.09.1986.
(3) Marielle Paulsen f. 15.04.1989.

 

 

b. Torstein Meyer (f. Paulsen) f. 23.03.1961, gift med Anna Meyer, f. 06.01.1960.
(1) Vilbjørg Meyer f. 01.09.1992.
(2) Hågard Meyer f. 09.05.1995.

 

 

2. Elsa Tornes Vermedal f. 28.02.1941, gift med Paul Vermedal, f. 05.12.1940.

 

 

a. Oddvar Vermedal f. 01.11.1962, gift med Tine Vermedal (f. Bjøse), f. 22.07.1968.
(1) Charlotte Vermedal f. 16.11.1994.

 

 

b. Edle Vermedal f. 02.11.1964.

 

 

c. Bjarte Vermedal f. 08.09.1969, samboer med Kjersti Hetland, f. 04.10.1973.

 

 

3. Tor Tornes f. 04.04.1947, gift med Bodil Tornes (f. Kommedal), f. 09.05.1947.

 

 

a. Torill Tornes f. 15.07.1969, samboer med Kjartan Olsgård, f. 02.06.1971.
(1) Marita Tornes f. 13.08.1990.
(2) Tina Olsgård Tornes f. 24.06.1996.

 

 

b. Merete Tornes f. 13.05.1971.

 

 

c. Arild Tornes f. 18.07.1972, samboer med Hege Solgård, f. 12.01.1973.
(1) André Tornes f. 14.05.1994.

 

 

Georg Halstensen

 

 

Georg og Anne
Bryllupsbilde av Georg og Anne.

 

 

Georg Halstensen f. 12.01.1882, d. 1957, gift i 1910 med Anne Halstensen (f. Hjelmen), f. 31.12.1884, Køløyholmen, Fitjar.

 

 

Barn:

 

 

Ulrik Vessel Halstensen f. 1907, d. 1914. Druknet i en brønn.
Anna Halstensen f. 1910, d. 1910.
Karen Guldbrandsøy (f. Halstensen)
Gerda Dalland (f. Halstensen)
Håkon Asbjørn Halstensen
Erling Halstensen
Olaf Halstensen

 

 

Sommeren 1907 hadde Georg hyre i HSD i 2 måneder. Anne var på vei til Bergen i tjeneste, og underveis kom Georg og Anne i snakk. Dette førte til at Georg fulgte henne på plass i Bergen. Det var slik Georg og Anne møtte hverandre første gangen.

 

 

Etter at de giftet seg i 1910 bodde de i gamlebutikken i Bekkjarvik. Barna Karen, Gerda og Håkon ble også født her.

 

 

Georg reiste i utenriksfart. Dette var både Anne og moren Karine sterkt i mot (1. verdenskrig). Da Georg kom hjem i 1916 kom han til Bergen hvor faren - Ole - møtte han, og sammen reiste de til Io for å ta handelsplassen nærmere i øyesyn. Brødrene til Georg, Andreas og Hans, hadde da allerede vært og sett på landhandelen på Io. Georg kjøpte Io 15.06.1916.

 

 

Io

 

 

Handelsplassen Io - anno 1936. Husene vi ser er fra venstre: Vaskeri, bakeri, butikk, sjøhus. Bolig-huset ligger like bak gamle butikken.
Butikken revet, mens de andre husene og kaien er restaurert.

 

 

Håkon overtok landhandelen på Io da han kom hjem fra krigstjeneste på sjøen i 1945. Sammen med kona Solveig levde han et travelt landhandlerliv. I tillegg hadde de ansvar for posten.

 

 

Salting av sild var en viktig tilleggsnæring til ut på femtitallet. Håkon tok også del i sildefisket. Senere arbeidet han i sandskøytefart. Handel og post ble nedlagt i 1968/69 da Håkon ble krigspensjonist.

 

 

Eva Halstensen og Jan Mittet bor nå på det gamle handelsstedet. Butikklokalet er revet, men saltebua er derimot restaurert (med mellom annet) kulturmidler. De andre bygningene og kaianlegget har de selv satt i god stand. Kaien er av stein og var ferdig oppbygd i 1996. Det skal letes lenge etter like fint og flott kaianlegg.

 

 

Den tidligere landhandelen på kaien på Io fremstår i dag som en meget idyllisk plass med bilvei ned til huset (om enn smal mellom de siste knausene, red.).I bua har Eva og Jan samlet redskaper fra gammel tid, fra sjøbruk og landbruk. Den gamle butikkinnredningen er satt opp i andre etasje. Her er det samlet kopier og orginaler fra ca. 1920, utstyr fra handelen, vekter og penger finnes også.

 

 

Det er mulighet for at lag, organisasjoner og andre kan holde festlige sammenkomster i disse lokalene for en rimelig penge. På denne måten fører Eva og Jan videre tradisjonene på Io, når det gjelder gjestfrihet og vennlighet.

 

 

Søsken
Bilde tatt etter krigen. Bak fv: Olav og Håkon. Foran f.v: Karen og Gerda.

 

 

Karen Guldbrandsøy (f. Halstensen)
Karen Guldbrandsøy (f. Halstensen) f. 15.09.1911, gift 31.01.1937 med Henrik Guldbrandsøy, f. 09.02.1911, d. 30.12.1982. Karen d. 03.05.2004

 

 

Karen flyttet i ung alder til Eknesvågen. Der startet hun landhandleri, post telefon og dampbåtekspedisjon høsten 1936. Senere giftet hun seg med Henrik som var fra Guldbrandsøy. Faren hans drev som fisker. Karen og Henrik drev butikken sammen frem til Henrik døde. Karen tilbragte sine siste år på sykehjemmet i Knarvik.

 

 

1. Hallstein Guldbrandsøy f. 28.02.1938, Lindås, gift med Erna Johansen, f. 22.09.1938, Alta. Hallstein var handelsmann på Ostereidet.

 

 

a. Stein Erling Guldbrandsøy f. 24.11.1961, Lindås, gift med Eli Sætre, f. 26.12.1962, Austrheim.
(1) Iselin Guldbrandsøy f. 19.07.1986.
(2) Mads Guldbrandsøy f. 01.12.1987.
(3) Henrik Guldbrandsøy f. 30.07.1990.

 

 

b. Tore Henrik Guldbrandsøy f. 26.06.1964, Lindås, samboer med Turid Moldskred, f. 17.11.1965, Ulsteinvik. Bosatt i London.
(1) Thea Guldbrandsøy f. 17.06.1997
(2) Ida Guldbrandsøy f. 24.12.1999

 

 

c. Tommy Hjalmar Guldbrandsøy f. 30.01.1974, Lindås, gift med Trude Fammestad, f. 14.04.1974, Lindås. Bosatt i Trondheim.
(1) Andrea Guldbrandsøy f. 06.04.1986.
(2) Mathilde Guldbrandsøy
(3) Herman Guldbrandsøy

 

 

2. Gunnar Johan Guldbrandsøy f. 16.02.1940, gift 29.12.1962 med Judith J. Holsen, f. 09.11.1942. Opprinnelig fra Lindås. Bosatt i Åsane utenfor Bergen.

 

 

a. Karianne Guldbrandsøy f. 26.12.1963, gift 10.06.1989 med Sturle Næss, f. 26.03.1964.
(1) Petter Næss Guldbrandsøy f. 27.05.1990.
(2) Erik Næss Guldbrandsøy f. 05.07.1993.

 

 

b. Siri Cecilie Guldbrandsøy f. 06.05.1967, gift med Martin Vavik, f. 10.02.1969.
(1) Karen Vavik
(2) Jonas Vavik

 

 

c. Tone Beate Guldbrandsøy f. 11.08.1975, samboer og forlovet med Paal Christian Holgersen f. 09.05.1973.
(1) Vilma Holgersen Guldbrandsøy f. 05.09.2006
(2) Mathea Holgersen Guldbrandsøy f. 10.08.2008

 

 

3. Anne Lise Jordal f. 25.12.1941, gift med Odd Ingvar Jordal, f. 27.04.1939.

 

 

a. Ole Henrik Jordal f. 28.08.1965, gift med Anne Kristin Hjelle Jordal, f. 27.03.1965.
(1) Lars Erling Jordal f. 30.11.1995.
(2) Endre Jordal
(3) Eirin Jordal

 

 

b. Kjersti Irene Jordal f. 23.07.1966, samboer med Kristian Jæger, f. 08.10.1965.
(1) Ingrid Jordal Jæger f. 15.02.1996.
(2) Ida Jordal Jæger
(3) Hedda Jordal Jæger

 

 

c. Helge Jordal f. 30.08.1970, gift med Cecilie Sletten-Hansen f. 1974.
(1) Håkon Jordal
(2) Erik Jordal

 

 

d. Birte Jordal f. 08.06.1972, gift med Morthen Ivar Vikanes f. 1972
(1) Thea Louise Jordal Vikanes f. 2000
(2)

 

 

4. Håkon Guldbrandsøy.

 

 

5. Finn Henrik Guldbrandsøy f. 02.04.1947, gift med Tove Irene Staven, f. 02.02.1951, Trondheim.

 

 

a. Hege Renate Guldbrandsøy f. 11.05.1971, gift 04.07.1998 med Kjetil Sletten-Hansen, f. 11.09.1970.
(1) Louise Sletten-Hansen f. 23.05.1994.
(2) Philip Sletten-Hansen f. 06.10.1997

 

 

b. Ronny Guldbrandsøy f. 1.09.1972, gift 14.08.2004 med Cecile Skorpen Guldbrandsøy, f. 15.09.1974.
(1) Victoria Skorpen Guldbrandsøy f. 01.10.1999
(2) Annika Skorpen Guldbrandsøy f. 03.10.2006

 

 

c. Karoline Alice Guldbrandsøy f. 29.12.1980, forlovet med Jon Fischer

 

 

6. Erling Guldbrandsøy f. 24.09.1950, gift 12.10.1974 i Hundvin Kirke med Elin Nesse, f. 16.05.1950.

 

 

a. Rune Guldbrandsøy f. 09.03.1975, samboer med Annemari Hellesøy f.1978.
(1) Jesper Guldbrandsøy f. 2003
(2) Daniel Guldbrandsøy
(3) Simen Guldbrandsøy f. 2009 døpt 30.08.2009

 

 

b. Karen Irene Nesse Guldbrandsøy f. 28.09.1978 samboer med Erlend Mjanger f.15.12.1977

 

 

Gerda Dalland (f. Halstensen)
Gerda Dalland f. 15.12.1913, gift med Rasmus Dalland, f. 06.07.1913. Handel på Rossland, Holsnøy.

 

 

1. Anne Marie Skintveit (f. Dalland) f. 25.07.1939, gift med Magne Skintveit, f. 27.01.1932.

 

 

a. Jan Rune Skintveit f. 20.09.1963, d. 05.08.1984.

 

 

b. Magne Erling Skintveit f. 11.07.1966, gift med Kristine Skintveit (f. Ragnvaldsen), f. 08.09.1967.
(1) Julianne Skintveit f. 19.07.1994.
(2) Madelene Skintveit f. 15.11.1996.
(3) Karoline Skintveit f. 15.11.1996.

 

 

2. Gerd Dalland f. 11.05.1942.

 

 

3. Erling Dalland f. 26.07.1946.

 

 

4. Ambjørg Odland (f. Dalland) f. 12.09.1949, gift med Jan Odland, f. 04.03.1946.

 

 

a. Ole Aleksander Odland f. 10.12.1975.

 

 

b. Daniel Odland f. 05.04.1981.

 

 

c. Gerd Odland f. 22.06.1983.

 

 

Håkon Asbjørn Halstensen
Håkon Asbjørn Halstensen f. 06.03.1915, d. 1992, gift 1945 med Solveig Halstensen (f. Tvedt), f. 23.02.1922, d. 1976.

 

 

1. Greta Halstensen f. 12.01.1947, tidligere gift (1965) med Erling Haugland, f. 28.03.1939. Greta, gift 2. gang i 1992 med, Oddvin Alfarnes.

 

 

a. Henning Haugland f. 3.05.1966, samboer med Eli Solheim, f. 15.04.1965.
(1) Emilie Haugland f. 29.06.1996.

 

 

b. Hilde Haugland Nordanger f. 26.02.1970, samboer (1989 - 1993) med, Roy Pedersen, f. 26.08.1968,
(1) Karianne Pedersen f. 08.11.1989.
(2) Tomas Pedersen f. 12.02.1992.

 

 

Hilde Haugland Nordanger f. 26.02.1970, gift 29.07.1995 med, Bård Ove Nordanger, f. 07.02.1972.
(3) Inger Lise Nordanger f. 13.06.1996.

 

 

2. Georg Halstensen f. 02.07.1948, gift 1968 med Anne Lise Laukhammer, f. 17.12.1948.

 

 

a. Anita Halstensen f. 11.11.1970.

 

 

b. Håkon Halstensen f. 01.02.1973.

 

 

3. Eva Halstensen f. 17.07.1956, gift med 1981 Jan Mittet, f. 16.03.1954. Bosatt på Io

 

 

a. Solveig Mittet f. 23.07.1984.

 

 

b. Kristian Mittet f. 07.02.1987.

 

 

Erling Halstensen

 

 

Erling Halstensen

 

 

Erling Halstensen f. 12.06.1921, d. 1.11.1944, Tyskland.

 

 

Erling ble tatt til fange under krigen i forbindelse med opprullingen av den såkalte Alver-saken. Han hadde deltatt i motstandsbevegelsens transport av flyktninger til England. Han døde i konsentrasjonsleir, Dachau.

 

 

Hans deltakelse i motstands-bevegelsen og rettsaken som fulgte er omtalt i flere bøker.

 

 

 

 

 

Olaf Halstensen
Olaf Halstensen f. 20.01.1923, d. 20.02.1993, gift med Karin Halstensen (f. Ytterstad), f. 27.02.1933. Karin er opprinnelig fra Fredrikstad. Bosatt i Trondheim. 1. Svein Olav Halstensen f. 25.05.1961, gift med Randi-Anita Eriksson, f. 09.05.1965. a. Gry Anita Halstensen f. 1984. b. Freddy Halstensen f. 1989. 2. Ann Britt Sørløkken (f. Halstensen) f. 20.04.1964, gift med Arne Sørløkken. a. Andreas Sørløkken f. 1993.

 

 

Andreas Emil Halstensen

 

 

Andreas Emil med familie
Bildet antas å være i forbindelse med Elida og Nils Magnus sitt bryllup, men ikke bryllupsbilde fordi Elida hadde hvit brudekjole. Fra venstre bak: Olaf Kristen, Alfred Kristen, Elida, Nils Magnus Kalvenes, Andreas Emil (junior). Sittende foran fra venstre: Inga Amalie (mor), Inga Amalie (datter), Ole Halstensen og Andreas (senior).

 

 

Andreas Emil Halstensen f. 21.10.1884, d. 01.06.1970, gravlagt: Bekkjarvik, gift 12.01.1912 med Inga Amalie Halstensen (f. Døscherholmen), f. 02.01.1891, Sund, d. 21.09.1947, gravlagt: Bekkjarvik (datter av Elias Døscherholmen f. 1856, d. 1930 og Kristi Døscherholmen f. 1850, d. 1911).

 

 

Barn:

 

 

Elida Kristine Kalvenes (f. Halstensen)
Olaf Kristen Halstensen
Andreas Emil Halstensen
Alfred Ingvar Berner Halstensen
Olaf Kristen Halstensen
Inga Amalie Dalseide (f. Halstensen)

 

 

Andreas drev handel, tønnefabrikk, fiskeridrift og gårdsdrift sammen med broren Hans. Andreas møtte Inga første gang i Varøen. Der gikk han i land for å handle proviant. Inga var butikkdame der.

 

 

Elida Kristine Kalvenes (f. Halstensen)
Elida Kristine Kalvenes (f. Halstensen) f. 13.08.1912, d. 23.01.1996, gift 31.12.1933 med Nils Magnus Kalvenes, f. 31.12.1908, d. 16.08.1989. Bosatt på Søre Drivenes bruksnummer 24, Hasselhaugen.

 

 

1. Ingebjørg Drivenes (f. Kalvenes) f. 08.07.1934, gift med Ragnvald Drivenes, f. 1924. Bosatt på Søre Drivenes bruksnummer 51, Høgatun.

 

 

a. Ella Margrethe Grønås (f. Drivenes) f. 1955, gift med Leif Grønås, f. 1950, Bergen.
(1) Gjertrud Grønås f. 1975.
(2) Lina Grønås f. 1980.

 

 

b. Anne Mette Drivenes f. 1956.
(1) Ragnvald Drivenes f. 1982.

 

 

c. Eva Spjeld (f. Drivenes) f. 1958, gift med Nils Arne Spjeld, f. 11.04.1958, Bergen.
(1) Klaus Spjeld f. 1983.
(2) Sigrid Anne Spjeld f. 1987.

 

 

d. Inga Drivenes Hevrøy f. 1963, samboer med Rune Hevrøy, f. 1962. Bosatt i Fyllingsdalen.
(1) Karl Erik Hevrøy f. 1988.

 

 

e. Renathe Drivenes f. 1972.

 

 

2. Astrid Kirsten Aga (f. Kalvenes) f. 27.03.1936, gift 19.05.1956 med Reidar Aga, f. 24.01.1933. Bosatt i Grasdal, Agatun. Reidar d. 01.04.2003

 

 

a. Dag Aga f. 22.01.1958, gift 11.02.1978 med Linda Monstad, f. 28.01.1960, Bergen. Bosatt på Os.
(1) Karoline Aga f. 20.07.1978. Bosatt i Bergen.
(a). Daniel Aanvik Aga f. 23.07.2006

(2) Pernille Aga f. 23.05.1985.
(3) Malene Aga f. 29.12.1990.
(4) Sofie Aga f. 12.12.1993.

Dag og Linda skilt i 2000.
Dag samboer med Lisbeth Johansen (f. 15.05.1959, Kjøllefjord). Bosatt på Os.

 

 

b. Stig Aga f. 25.03.1961, gift 15.11.1980 med Lisbeth Aga (f. Klinge), f. 10.07.1961, Bergen. Bosatt på Os.
(1) Stian Aga f. 27.04.1981.
(2) Kine Aga f. 29.07.1985.
(a) Barn nr 1
(b) Barn nr 2

(3) Julie Marie Aga f. 13.09.1993.

 

 

c. Guro Aga f. 19.01.1963, gift 24.07.1987 med Rune Haugom, f. 22.04.1956, Bergen. Bosatt i Bergen.
(1) Lars Emil Aga Haugom f. 14.07.1989.
(2) Kristine Aga Haugom f. 25.10.1991.

 

 

d. Kari Gjesdal (f. Aga) f. 07.01.1966, gift 31.12.1991 med Willy Andre Gjesdal, f. 25.07.1967.
(1) Magnus Gjesdal f. 07.04.1994.
(2) Sigurd Gjesdal f. 24.12.1996.

 

 

e. Anne Aga f. 26.02.1970, samboer med Trygve Hegerland, f. 31.03.1969. Bosatt på Os.
(1) Henrik Hegerland Aga f. 05.12.2001.
(2) Karina Hegerland Aga f. 15.05.2004.

 

 

3. Karine Elisabeth Huseby (f. Kalvenes) f. 16.04.1939, gift med Ove Knut Huseby, f. 20.06.1938, Laksevåg. Tidligere bosatt på Svalbard, nå i Bergen.

 

 

a. Magnus Huseby f. 04.09.1960, gift med Kristin Molander, f. 17.08.1967, Gaupsvik, Harstad.
(1) Marius Huseby f. 26.07.1990.
(2) Karoline Huseby f. 16.12.1991.
Magnus skilte seg og giftet seg igjen med Elisabeth Kaasa Huseby f. 31.10.1968.
Bosatt i Drangedal, Telemark.
(3) Kari Elida Kaasa Huseby f. 12.05. 1998
(4) Knut Olav Kaasa Huseby f. 23.10.2000
(5) Anna Helena Kaasa Huseby f. 07.03.2003
 

 

 

b. Christian Huseby f. 09.08.1961, gift med Mette Syljeset, f. 28.03.1963, Bergen. Bosatt på Sotra.
(1) Kristoffer Syljeset Huseby f. 20.07.1986.
(2) Marianne Syljeset Huseby f. 21.01.1990.
Christian og Mette skilt i 1995. Christian bosatt i Drotningsvik i Bergen.

 
 

c. Knut Ove Huseby f. 02.06.1969.

 
 

4. Ole Andreas Kalvenes f. 26.05.1947, gift 1968 med Sissel Oddny Waage Kalvenes, f. 01.10.1948. Bosatt på Søre Drivenes, Hasselhaugen.

 
 

a. Morten André Kalvenes f. 07.09.1968, samboer med Bergitte Raa, f. 22.06.1970.
(1) Elida Kristine Raa Kalvenes f. 22.11.1996.

 
 

b. Øyvind Waage Kalvenes f. 1971.

 
 

c. Gjertrud Kalvenes f. 1976.

 
 

Olaf Kristen Halstensen
Olaf Kristen Halstensen f. 24.02.1914, d. 02.04.1920, gravlagt: Bekkjarvik. Druknet 6 år gammel i Bekkjarvik.

 
 

Andreas Emil Halstensen
Andreas Emil Halstensen f. 25.03.1916, d. 22.05.1996. gift 1. gang i 1940 med Gudrun Elene Vinnes, f. 1919, d. 1963.

 
 

1. Audny Elisabeth Halstensen f. 1940, gift 1962 med Harald Andersen, f. 1937 (sønn av Georg Alexander Emil Andersen f. 1898, d. 1966 og Berthea Severina Gjøen f. 1897 - Fusa, d. 1975). Bosatt i Bergen.
a. Gunnar Andersen f. 1963.
b. Anne Lise Andersen f. 1965.

 
 

Andreas Emil Halstensen f. 25.03.1916 giftet seg igjen med Ruth Halstensen (f. Drivenes), f. 01.09.1931 (datter av Henrik Olai Drivenes f. 1897, d. 1976 og Johanne Bertine Gauksheim f. 1896, d. 1980). Bosatt i Kristiansand.

 
 

2. Jan Halstensen f. 25.09.1950, gift med Eva Frøydis Halstensen (f. Bjerke) f. 23.04.1946 - Oslo.

 
 

3. Ole Ansgar Halstensen f. 21.04.1953, gift med Margunn Halstensen (f. Rosland) f 14.07.1950 - Klepp Bosatt på Orre
a. Janne Halstensen Mydland  f. 03.04.1977, gift 02.02.2002 med Bjørn Arne Mydland f. 05.06.1976 - Egersund. Bosatt på Klepp på Jæren.
(1) Ole Andreas Mydland f. 26.05.2002
(2) Lars Henrik Mydland f. 19.05.2004

b. Anne May Halstensen Borsheim f. 31.12.1978, gift 07.08.2004 med Jarle Borsheim f. 27.03.1974. Bosatt på Klepp på Jæren.
(1) Emilie Borsheim f. 05.02.2005
(2) Jens Borsheim f. 25.04.2007
(3) Matias Borsheim f. 07.06.2012

c. Ruth Elain Halstensen f. 22.03.1987. Bosatt på Bryne på Jæren.

 

 

4. Inga Johanne Halstensen f. 1955. tidligere gift (skilt 1980) med Dag Omar Jakobsen f. 03.10.1945 - Kristiansand.
a. Lene Anette Halstensen f. 25.01.1974. gift med Tor Karsten Aakre f. 25.09.1967.
(1) Joachim Aakre Halstensen f. 24.09.1993

 

 

Alfred Ingvar Berner Halstensen
Alfred Ingvar Berner Halstensen f. 16.07.1917, gift 29.11.1942 med Ingebjørg Louise Halstensen (f. Grindhaug), f. 31.10.1920, åkra. (datter av Govert Mandius Grindhaug f. 1887, d. 1956).

 

 

1. Inge Andreas Halstensen f. 26.03.1945 - Haugesund, gift med Eli Kristine Halstensen (f. Jacobsen), f. 1945, Haugesund (datter av Konrad Stange Jacobsen f. 1918 - Auklandshamn og Kari Valen f. 1917 - Valen).
a. Kari Halstensen f. 1970.
b. Asle Halstensen f. 1972.
c. Christian Halstensen f. 1972.

 

 

2. Elin Grete Halstensen f. 05.09.1946, tidligere gift (1973) med, Ketil Breistein, f. 1948. Bosatt i Larvik.
a. Magnus Halstensen f. 1974.
b. Ingebjørg Halstensen f. 1976.

 
 

3. Alfred Ingvar Halstensen f. 13.06.1949, gift med Ingebjørg Laupsa, f. 1951, Øystese.
a. Torstein Halstensen f. 17.03.1972, gift med Renate Nyland f. 12.02.1972
(1) Andreas Halstensen f. 11.03.1997.

 
 

b. Ingvar Halstensen f. 16.06.1975.
c. Sverre Andreas Halstensen f. 17.12.1981.

 
 

4. Sissel Halstensen Lagarhus f. 26.07.1952, gift med Otto Lagarhus (f. Svendsen), f. 1945. Bosatt i Hof i Vestfold
a. Inger-Lise Lagarhus f. 28.04.1970, gift 07.01.1995 med Thomas Arnesen Lagarhus f. 18.05.1970
b. Benedicte Lagarhus f. 06.10.1972.
c. Benjamin Lagarhus f. 09.04.1983.

 
 

Olaf Kristen Halstensen
Olaf Kristen Halstensen f. 11.07.1920, d. 1989 gift 24.04.1940 med Herborg Bergljot Djupevåg, f. 1921.

 
 

1. Kjell Magnus Halstensen f. 19.10.1940, gift 03.06.1961 med Lillian Halstensen (f. Næss), f. 11.12.1943, Bergen (datter av Ansgar Nikolai Ness f. 1912, d. 1975 og Olga Josefine Dåvøy f. 1911 - Øygarden). Bosatt i Bergen.

 
 

a. Kjetil Halstensen f. 25.11.1961, tidligere gift (26.07.1986) med Tone Elin Ryland, f. 27.08.1963, Bergen.
(1) Mariell Halstensen f. 28.10.1990.

 
 

b. Magne Halstensen f. 12.02.1964, tidligere gift 09.08.1990 med Vibecke Halstensen (f. Butz), f. 17.03.1969, Deknepollen, Måløy. Magne og Vibecke ble skilt.

(1) Veronika Halstensen f. 30.10.1989.

(2) Adrian Halstensen f. 20.09.1992.

Magne gift igjen 28.11.2003 med Heidi Valberg Karlsen f.18.08.1970 fra Sandefjord.

(3) Sander Halstensen f. 31.12.2002

(4) Sunniva Halstensen f. 03.06.2004

(5) Linnea Halstensen f. 20.04.2006

 
 

2. Inga Adelheid Haaland (f. Halstensen) f. 1945, gift 1963 med Svein Knut Haaland, f. 1941, Bergen. Bosatt i Førde i Sunnfjord.

 

 

a. Knut-Tore Haaland f. 1964, tidligere samboer med Linda Marie Rivedal, f. 26.01.1967, Holmedal.
(1) Markus Rivedal Haaland f. 30.09.1992.
Knut-Tore gift med Anette Haaland (f. Larsen) f. 1970, Bergen.

 

 

b. Bjørn Andre Haaland f. 1968.

 

 

c. Kathrine Marie Haaland Personbråten f. 1973, gift 29.05.1993 med Are Personbråten f. 1968 Naustdal.
(1) Andreas Personbråten f. 20.03.1992.
(2) Adele Karoline Personbråten f. 23.05.1996.

 

 

3. Olaf Halstensen f. 05.01.1948, samboer med Gunn Tove Klippenberg, f. 02.01.1945, Egersund. Bosatt på Lindås. Gunn var gift med Torstein Kleppe (død) som er faren til Gro og Jan.

 

 

a. Gro Kleppe f. 2.02.1972.

 

 

b. Jan Kleppe f. 02.01.1975.

 

 

c. Charlotte Klippenberg f. 08.01.1983.

 

 

4. Herborg Marie Halstensen f. 27.07.1951, gift 18.01.1980 med Bernt Magnus Birkelund, f. 1949. Bosatt på Os.

 

 

a. Karina Halstensen Birkelund f. 07.07.1980.

 

 

b. Tor-Geir Halstensen Birkelund f. 27.06.1982.

 

 

5. Terje Roar Halstensen f. 7.04.1953, samboer med Tina Karlsen, f. 19.04.1966.
Bosatt i Brevikbotn, Finnmark

a. Tim Halstensen f. 2002

b. Tord Halstensen f. 2005

 

 

Inga Amalie Dalseide (f. Halstensen)
Inga Amalie Dalseide (f. Halstensen) f. 07.07.1922, gift 1946 med Torleiv Karlsen Dalseide, f. 1921, Dalekvam, (sønn av Karl Oliver Dalseide f. 1891 - Dalekvam, d. 1970 og Berta Ragnhild Innbjoa f. 1885 - Ølen, d. 1925).

 

 

1. Bjørn Ove Dalseide f. 17.12.1946, tidligere gift med Inger Andersen, f. 03.11.1948 02.11.1948, Florvåg, (datter av Alf Andersen f. 1919 - Florvåg og Kjellaug Overå f. 1917 - Liabygda)

 

 

a. Jan Roger Dalseide f. 27.07.1971, gift 30.06.1995 med Melanie Bergeron f.20.07.1975, Canada.
(1) Tim Dalseide f. 05.05.2009.
(2) Éolie Dalseide f. 16.08.2011

 

 

b. Nina Dalseide f. 11.02.1973.
(1) Bjørnar Dalseide f. 21.07.1993.
Nina er samboer med  Henning Andrè Borchgrevink Ogann f. 16.11.1965.
(2) Ruben Andrè Dalseide Ogann, f. 03.04.2003
(3) Mariell Dalseide Ogann, f. 06.03.2005

 

 

Bjørn Ove Dalseide f. 17.12.1946, gift 2. gang med Kristin Dalseide, f. 27.05.1954, Os, (datter av Gunvald Fagertun f. 1922 - Os og Solveig Sandven f. 1929 - Øystese, Kvam).

 

 

c. Thor Inge Dalseide f. 09.01.1985.

 

 

d. Stian Dalseide f. 20.10.1988.

 

 

2. Tore Dalseide f. 30.08.1950, gift med Berit Ragna Dalseide (f. Lorgen), f. 9.01.1954, Ålesund, (datter av Helge Normann Lorgen f. 1921 og Kirsten Marte Skjong f. 1929 - Ålesund).

 

 

a. Kristian Dalseide f. 04.09.1975.

 

 

b. Anne-Marthe Dalseide f. 15.09.1982.

 

 

3. Andreas Ingvard Dalseide f. 12.10.1954, gift med Ingunn Dalseide (f. Solberg), f. 23.06.1955, Osterøy. Bosatt i Åsane.

 

 

a. Tina Dalseide f. 13.11.1982.

 

 

b. Joachim Dalseide f. 14.04.1988

 

 

Olaf Alfred Halstensen

 

 

halsten13.jpg (41971 bytes)
Fra venstre: Olaf, Henry, Margith og Petra Halstensen.

 

 

Olaf Alfred Halstensen f. 14.05.1888, d. 06.04.1969, gift 07.07.1914 med, Petra Ragnhild Haugland f. 31.01.1891, Sveio, d. 20.02.1976 (datter av Gunnar Haugland og Marta Emberland).

 

 

Barn:

 

 

Henry Johan Halstensen
Margith Halstensen
Erna Karine Halstensen
Erna Karine Christensen (f.Halstensen)
Petra Amanda Grønås
Lilly Olga Salthella
Olaf Halstensen
Ingvard Alfred Halstensen
Henny Ester Stenevik

 

 

Petra var født og oppvokst på gården Haugland i Sveio Kommune. Olaf A. og Petra møtte hverandre første gangen på Flatråker, Tysnes. Der var Petra i tjeneste hos Lina (Karen Oline) og Jacob Olai Fagerbakk, henholdsvis søster og svoger til Olaf A.

 

 

Da faren, Ole Halstensen, ble enkemann overtok brødrene Hans, Andreas og Olaf Alfred Bekkjarvik, men Olaf Alfred solgte sin part til Hans og Andreas. Olaf Alfred kjøpte etter dette landhandelen på Nautnes og drev der. På Nautnes stod huset med butikk i kjelleren, men Olaf bygde nytt bakeri. Han drev også trankokeri, barkeri og salteri.

 

 

I 1928 flyttet familien fra Nautnes til Valevåg. Her bodde de hos Marie Kongsvik (halvsøster til Petra Ragnhild) en kort stund, før de bosatte seg på Salthella. Datteren Erna flyytet til Flatråker 6 år gammel (1925).

 

 

Olaf Alfred og familien flyttet så til Salthella, hvor de ble boende. Her hadde de en stund en hushjelp som het Jenny Eikholm. Jenny var veldig grei og hadde alltid tid til å hjelpe til enten med hjemmelekser eller annet. Petra Ragnhild og Jenny var også gode venninner og sammen drømte de seg ofte vekk til sydligere breddegrader. Dette gjorde at det kunne hende at det ikke var middag på bordet når Olaf kom opp fra butikken. Da kunne Olaf grynte noe om at det var dårlig stelt, mens Jenny kunne bare beklage og si "Her er ikkje middag nå Halstensen, men eg kan jo steika et egg og litt flesk" hvorpå Olaf svarte at "Je de hadde reiste til Tasmania begge to !". Og så fikk de seg en god latter alle sammen.

 

 

Henry Johan Halstensen
Henry Johan Halstensen f. 14.04.1915, d. 26.08.1930, gravlagt: Bekkjarvik. Død av hjertefeil, giktfeber.

 

 

Margith Halstensen
Margith Halstensen f. 31.03.1917, gift 05.09.1943 med, Ole Fagerbakke, f. 01.06.1913, d. 06.12.1984, Fagerbakkevåg.(sønn av Tormund Elias Drivenes f. 1888, d. 1955 og Jette Kristine Fagerbakke f. 1889, d. 1989). Margith og Ole giftet seg i dobbelbryllup sammen med Norman Blenes og Marie Fagerbakke (Ole's søster). Margith d. 01.07.1999

 

 

1. Unni Grethe Dyrdal f. 7.05.1944 - Fagerbakkevåg, gift 19.08.1967 Voss Kirke med, Knut Are Dyrdal, f. 25.05.1945, (sønn av Arnt Dyrdal f. 1903, d. 1986 og Gurid Dyrdal (f. Langeland) f. 1903, d. 1988). Bosatt på Fagerbakke.

 
 

a. Frode Dyrdal f. 15.06.1969 - Bergen, samboer med, Merete Strandvoll, f. 3.11.1969, Mo i Rana (datter av Bernhard Strandvoll f. 1937 og Randi Henie Strandvoll f. 26.10.1942). Bosatt i Stavanger
    (1) Anja Strandvoll Dyrdal f. 11.05.1999
    (2) Ida Strandvoll Dyrdal f. 28.04.2003

 
 

b. Ole Are Dyrdal f. 06.01.1973 - Edinburgh, gift 25.01.2003 med, Gunn Hilde Johannessen (datter av Osvald J Johannessen f. 12.05.1941 og Solveig Margrethe Lien f. 15.04.1940 d.28.02.1998). Bosatt i Bergen.
    (1) Kaisa Dyrdal f. 20.05.2000
    (2) Anine Dyrdal f. 20.06.2003

 

 

2. Ole Jarle Fagerbakke f. 8.12.1945, d. 22.07.1952, Fagerbakkevåg. Druknet utenfor kaien i Fagerbakkevågen.

 

 

3. Wenche Margareth Fagerbakke f. 12.05.1953, d. 08.03.1967, Fagerbakkevåg. Døde av kreft.

 

 

4. Ella Oline Fagerbakke f. 19.04.1958, gift 23.06.1981 med, Arne Lier, f. 29.04.1956.

 

 

a. Susanne Lier Fagerbakke f. 11.09.1984.
b. Sara Lier Fagerbakke f. 29.10.1988.
c. Jarle Lier Fagerbakke f. 08.07.1993.

 

 

Erna Karine Halstensen
Erna Karine Halstensen f. 22.10.1918, d. 1918, gravlagt: Hjelma, Øygarden. Døde rett etter dåpen av lungebetennelse.

 

 

Erna Karine Christensen (f.Halstensen)
Erna Karine Christensen (f. Halstensen) f. 13.11.1919, tidligere gift (21.02.1948) med, Per Christensen, f. 25.11.1923, d. 05.12.1990 . Erna flyttet til tante Line (Karen Oline) på Flatråker 6 år gammel, der hun var til hun ble konfirmert. Bosatt i København. Erna d. 10.03.2008

 

 

1. Solveig Keithe Dahl (f. Christensen) f. 05.07.1948, gift 11.09.1971 med Hans Petter Halvor Dahl, f. 17.04.1947. Hans blir populært kalt "Peder". Bosatt i København.
a. Kirsten Dahl f. 26.10.1974 , samboer med Thomas Jacob Olsen f. 22.09.1973.
    (1) Emil Dahl Olsen f. 02.06.2002
    (2) Ella Otilia Dahl Olsen f. 02.04.2007

b. Thomas Dahl f. 28.08.1977.

 
 

2. Susanne Keithe Lundegaard (f. Christensen) f. 16.08.1956, gift 1. gang med Jørn Persson, f. 25.11.1953, d. 08.04.1983.
a. Lars Lundegaard (f. Persson) f. 17.01.1982.

 

 

Susanne Keithe Lundegaard (f. Christensen) f. 16.08.1956, gift 2.gang i 26.10.1990 med, Bengt Lundegaard.
b. Anders Lundegaard f. 16.08.1989.

 

 

Petra Amanda Grønås (f. Halstensen)
Petra Amanda Grønås (f. Halstensen) f. 31.08.1921, d. 09.01.1996, gift 1946 med Fritjof Grønås, f. 09.11.1917, d. 27.07.1977, gravlagt: Veivågen.

 

 

1. Kjell Ove Grønås f. 17.03.1947, gift 08.01.1972 med, Marie Grønås (f. Kalvenes), f. 02.07.1950.
a. Wenche Irene Grønås f. 08.08.1972.
b. Frank Arild Grønås f. 10.07.1974.
c. Vincent Grønås f. 07.07.1983.

 

 

2. Ola Gunnar Grønås f. 20.06.1948, gift med Anne Elisabeth Grønås, f. 09.04.1951.
a. Kristine Grønås f. 13.04.1977.
b. Astrid Grønås f. 16.09.1980.
c. Anita Grønås f. 16.09.1980.
d. Elisabeth Grønås f. 05.07.1986.

 

 

3. Finn Atle Grønås f. 27.08.1951, tidligere gift med Anne Møgster, f. 13.03.1956.
a. Tor Erik Grønås f. 08.11.1982.
b. Elin Grønås f. 10.05.1984.

 

 

Finn Atle Grønås f. 27.08.1951, samboer med Irene Knaben. Bosatt i Mandal.

 

 

4. Anne Lise Grønås f. 30.07.1961, gift med Ola Arnadus Olsen, f. 14.06.1961. Bosatt i Havøysund.
a. Ola Kristian Olsen f. 25.05.1984.
b. Anette Olsen f. 04.01.1990.
c. Halstein Olsen f. 14.07.1996.

 

 

5. Frode Grønås f. 30.07.1961.

 

 

Lilly Olga Salthella (f. Halstensen)
Lilly Olga Salthella (f. Halstensen) f. 27.05.1923, gift 04.12.1955 med, Knut K. Salthella, f. 20.03.1926.

 

 

1. Anne Kari Salthella f. 10.09.1956.

 

 

2. Sissel Roland f. 09.11.1957, gift 17.09.1981 med, Frank Roland, f. 13.08.1958.
a. Silje Roland f. 17.06.1982.

 

 

3. Kjell Salthella f. 22.04.1960, forlovet med Pæeivi Vesterlund, f. 09.03.1961 - Rauma, Finnland.

 

 

Olaf Halstensen
Olaf Halstensen f. 19.04.1925, gift 07.12.1957 med, Randi åshild Halstensen (f. Sangolt), f. 25.02.1932. Flyttet i 1959 til Skogsvåg på Sotra hvor Randi kommer fra.

 
 

1. Astrid Magrethe Halstensen f. 06.01.1953, gift med Kåre Vårdal, f. 13.02.1945, Holmedal. Arbeider i Saudi Arabia.

 
 

2. Aashild Halstensen Juvik (f. Halstensen) f. 19.04.1954,
a. Monica Halstensen f. 12.11.1975.
(1) Ole Kristian Halstensen f. 07.04.1996.

 
 

Aashild Halstensen Juvik (f. Halstensen) f. 19.04.1954, gift med Frode Juvik, f. 24.09.1958.
b. Fredrik Halstensen Juvik f. 11.03.1987.

 
 

3. Per Olaf Halstensen f. 09.08.1956. Ugift.

 
 

4. Ingrid Halstensen Mann f. 08.08.1959, gift 07.04.1989 med, Colin Leslie Mann, f. 30.01.1948. Arbeider i Saudi Arabia.

 
 

5. Tore Halstensen f. 02.02.1971, samboer med Lillian Dyngeland, f. 30.09.1971.
a. Robert Dyngeland Halstensen f. 23.09.1996.

 
 

Ingvard Alfred Halstensen
Ingvard Alfred Halstensen f. 19.03.1927, gift 10.04.1954 med, Borgny Marie Halstensen (f. Våge), f. 13.08.1931.

 
 

1. Reidun Oddny Halstensen Drivenes f. 19.09.1954, gift 02.06.1979 med Reinert Inge Drivenes, f. 17.04.1952.
a. Hilde Drivenes f. 09.04.1980.
b. Reinert André Drivenes f. 04.10.1982.
c. Katrine Drivenes f. 02.08.1986.

 
 

2. Heine Atle Halstensen f. 24.12.1955, gift 21.06.1980 med, Aase Halstensen (f. Møgster), f. 04.06.1960.
a. Robert Inge Halstensen f. 27.03.1981.
b. Veronica Halstensen f. 05.01.1985.
c. Sandra Halstensen f. 15.06.1988.

 
 

3. Bjørn Inge Halstensen f. 20.12.1959, gift 01.10.1983 med, Ellen Karin Halstensen (f. Furubotn), f. 22.08.1963.
a. Andreas Halstensen f. 13.01.1984.
b. Karina Marie Halstensen f. 07.03.1987.
c. Camilla Halstensen f. 24.02.1992.

 
 

4. Henry Halstensen f. 10.02.1965.

 
 

5. Bente Halstensen Vassenden f. 01.09.1966, gift 19.08.1991 med John Morten Vassenden, f. 25.08.1966.
a. Bernt Morten Vassenden f. 06.06.1990.
b. Rebekka Vassenden f. 26.12.1995.

 
 

6. Øyvind Halstensen f. 13.05.1968, gift 19.04.1997 med Anne Marie Otterå Halstensen, f. 17.02.1971.
a. Silje Halstensen f. 25.03.1992.

 
 

7. Inger Halstensen f. 23.04.1970, samboer med Kjell Sigmund Rabben, f. 08.10.1968.
a. Marius-André Rabben f. 03.03.1992. b. Vikbeke Rabben f. 28.07.1994.

 
 

Henny Ester Stenevik (f. Halstensen)

 
 

Henny Ester Stenevik (f. Halstensen) f. 08.01.1931, d. 20.12.1995, gift 07.12.1957 med, Knut L. Stenevik, f. 07.09.1928, d. 20.03.1997.

 
 

1. Lars Ove Stenevik f. 22.09.1958,
gift 03.07.1982 med Kirsten Grindheim Stenevik, f. 17.10.1959. Bosatt i Stenevik.
a. Mirjam Stenevik f. 04.04.1983.
b. Daniel Stenevik f. 17.08.1984.
c. Ruben Stenevik f. 19.04.1986.
d. Ruth Stenevik f. 22.08.1988.
e. Hanne Stenevik f. 21.12.1992.
f. Tomas Stenevik f. 07.10.1994.

 
 

2. Ester Stenevik Eliassen f. 09.06.1971, gift 27.07.1991 med Kai Eliassen, f. 07.04.1968.
Bosatt i Stenevik.
a. Ann Helen Eliassen f. 24.11.1992.
b. Martine Eliassen f. 26.08.1994.

Bilder

Bekkjarvik sommeren 2007


 

 
 

Copyright © AkkuratD. All rights reserved.