George Santayana (1905)

De som ikke kan huske historien – er dømt til å gjenta den