Gjerninger bedre enn ord

Ord er ikke noe annet enn bobler i vannet, men gjerninger er dråper av gull.