Groucho Marx

Jeg glemmer aldri et ansikt – men i Deres tilfelle er jeg villig til å gjøre et unntak.