Hyggelig

Det er hyggelig å være betydningsfull, men det er mer betydningsfullt å være hyggelig.