J. Pierport Morgan

Et menneske har alltid to grunner for sine handlinger, en god grunn og den virkelige.