Lao Tsu

  • Den dårlige leder er den som folk forakter
  • Den gode leder er den folk ser opp til
  • Den store leder er den som lar folk si : «Vi gjorde det selv»