Perspektiv

Noen mennesker klager over at roser har torner, andre gleder seg over at tornene har roser.