Stevie Wonder

Gud er kjærlighet. Kjærlighet er blind. Stevie Wonder er blind. Altså er Stevie Wonder gud.