Tidsbesparelse

Det tar mindre tid å gjøre en ting riktig, enn å forklare hvorfor man gjorde det galt.