Woody Allen

  • Jeg lurer på om et minne er noe du har, eller om det er noe du har mistet.
  • -Min gud, min gud, hva har du gjort – i det siste ?