Promille

Norge var det første landet i verden som definerte en promillegrense som definerer når man er alkoholpåvirket. Dette skjedde i 1936 og grensen Norge satte var 0,5. Det var da forbudt å føre motoriserte kjøretøy hvis man hadde høyere promille enn 0,5.

I 2001 ble grensen for straffbar promille for førere av kjøretøy redusert fra 0,5 til 0,2.

Storbritania har en promillegrense på 0,8 som definisjon på å være alkoholpåvirket.

Ved 1 i promille er det beregnet at det er ett gram alkohol per liter blod i kroppen. Allerede med 0,2 i promille opplever man dårligere syn og svakere evne til å fokusere.

På sjøen

Promillegrensen på 0,8 for føring av fritidsbåter under 15 meter ble innført da småbåtloven trådte i kraft 1. januar 1999.

Fritidsbåter over 15 meter reguleres i likhet med andre større fartøy og skip av lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). Etter sjøloven § 143 er promillegrensen på 0,2. 

IMO har gitt veiledende regler om promillegrense for sjøfolk. Etter endring i 2010 ble promillegrensen satt ned fra 0,8 til 0,5. Anbefalingen gjelder for transportnæringen og ikke for fritidsbåter.

Danmark har en promillegrense på 0,5 for alle næringsfartøy og for de største og hurtigste fritidsbåtene. Promillegrensen gjelder for fritidsbåter med en lengde på 15 meter eller mer, planende speedbåter, samt vannscootere og lignende fartøyer. For øvrig er det straffbart å føre fartøy dersom man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler i en slik grad at man er ute av stand til å føre fartøyet på en betryggende måte.

Finland har en promillegrense på 1,0 ved føring av fritidsbåt. Føring av mindre fartøy som robåt, seiljolle rammes ikke av promillebestemmelsene. Ved lavere påvirkning enn 1,0 promille kan man også straffes dersom evnen «til de prestasjoner som uppgiften kräver är nedsatt» som følge av alkohol eller annet rusmiddel.

Island har en promillegrense til sjøs er 0,5 for fritidsbåter og skip.

Sverige har en promillegrense for førere av fritidsbåter over 10 meter eller fart over 15 knop på 0,2. Før 2010 var denne grensen på 1,0. For båter mindre enn 10 meter og som går saktere enn 15 knop er fortsatt promillegrensen 1,0. Føreren skal ikke være mer alkoholpåvirket enn at hun eller han kan føre båten på en sikker måte.

Elefanten i rommet

Uttrykket «Elefanten i rommet» har sin opprinnelse i en over 200 år gammel russisk fabel av Ivan Andrejevitsj Krylov. En mann går rundt i et museum og blir betatt av mange små ting, men ser ikke den store elefanten. Senere skrev forfatteren Dostovjevskij i sin roman «Demoner» følgende «Belinskij var akkurat som Krylovs nysgjerrige mann, som ikke la merke til elefanten i museet».

Brusrap med tilløp

På 1960-tallet laget man Flåklypa Radio og for størst mulig autensitet i reportasjen med «Brusrap med tilløp i Vestre Slidre» så ble Erik Bye engasjert. Kjell Aukrust beskriver at de måtte fylle Erik Bye opp med Coca-Cola og kullsyreholdig selters før han svelget luft. Avventende sto han foran mikrofonen og plutselig kom det: Først to raskt etter hverandre, men så spente han sin veldige brystkasse – og så kom den tredje. «Jeg har aldri i mine levedager hørt på maken» sa Kjell Aukrust.

Back for good

Modern Talking kom på førsteplass på VG-lista og ble der i syv uker i mars 1998 med sitt album «Back for good». Dette var deres første album på 11 år i en overraskende comeback.