Hans Bertin Halstensen

Hans Bertin Halstensen f. 14.07.1876, d. 23.04.1966, gravlagt: Bekkjarvik, gift 23.10.1910 med, Alfa Marie Halstensen (f. Johannessen), f. 02.06.1884, d. 06.03.1969, gravlagt: Bekkjarvik. Alfa kom opprinnelig fra Helgeland i Nordland, kom til Bekkjarvik og var i tjeneste hos Ole og Karine.


Hans Bertin med familie.
De to i midten bak er : Hans og Karine. Foran fra venstre: Ola, Hans Bertin, Erling, Ingrid, Alfa, Karoline, Ada.

Barn:
Karine Stenevik (f. Halstensen)
Ola Halstensen
Hans Halstensen
Ada Berg (f. Halstensen)
Ingrid Fagerbakke (f. Halstensen)
Erling Halstensen
Karoline Henschien (f. Halstensen)
Ågot Halstensen Valhammer
Alf Halstensen

Hans Bertin ble værende på Steinsundholmen når foreldrene og søskene flyttet til Bekkjarvik.

I 1900 skrev Ole Halstensen skøyte på Steinsundholmen til sønnen Hans, og Andreas Hemmingson Hauge, for Kr. 2400,-. I 1900 var Hans H. landhandler og baker, og Kristoffer Hauge f 1878 var smed. Begge var ugifte, og hadde ei tjeneste jente. Kristoffer var sønnen til Andreas Hauge (ikke inkludert i telling her i 1900). I 1907 har Hans H. overlot han sin halvpart til Andreas Hauge for Kr.1000,-.

Hans Bertin flyttet da til Bekkjarvik, hvor han drev handel, tønnefabrikk, fiskeridrift og gårdsdrift sammen med broren Andreas.

Hans hadde en datter før han giftet seg med Alfa. Moren til Erna er det ikke kjent annet om enn at hun var i tjeneste i Bekkjarvik hos Ole og Karine. Datteren var Erna Halstensen f. 04.09.1903, d. 27.07.1918, gravlagt: Bekkjarvik.

Karine Stenevik (f. Halstensen)

Karine Stenevik (f. Halstensen) f. 24.04.1911, d. 24.01.1994, gift 20.05.1934 med, Knut Knutson Stenevik, f. 25.01.1904, d. 22.10.1967.

Karine var ofte ute på Salthella for hjelpe til i butikken til onkelen Olaf Alfred. Og det var i butikken på Salthella at Karine første gang møtte sin fremtidige ektemann, Knut. Senere overtok Karine posten i Bekkjarvik.

Knut reiste tidlig til sjøs. Han tok styrmanns- og skipperskole, og var en tid lærer på kystskipperskole. Han reiste lenge som fiskeskipper på snurpebåter. Førte noen år M/S «Garder» fra Bekkjarvik. I 1957 fikk han egen båt M/S «Stenevik».

1. Aud Madsen (f. Stenevik) f. 03.10.1935, gift 26.04.1961 med Jan Petter Madsen, f. 10.05.1926. Bosatt i Bergen.
a. Alfred Johan Madsen f. 21.03.1962, gift 1987 med, Mona Lindseth, f. 03.11.1962.
(1) Christina Lindseth Madsen f. 28.03.1988.
(2) Helga Lindseth Madsen f. 01.06.1990.
(3) Johanna Lindseth Madsen f. 12.08.1992.

b. Knut Magnus Madsen f. 03.04.1965, d. 17.09.1995.
c. Øyvind Bjarte Madsen f. 10.09.1970, d.19.04.2000.

2. Halstein Stenevik f. 22.01.1939, gift 1959 med Elise Stenevik (f. Vestbøstad), f. 14.03.1938, Bømlo (datter av Karl Vestbøstad f.1903 og Anna Gurine Kallevåg, f. 1910, d.1985).

a. Bjørn Cato Stenevik f. 08.01.1960, gift 1987 med Tahmina Dipa Iqbal Stenevik, f. 25.11.1962, Bangladesh. Bosatt i Sola, Rogaland.
(1) Carina Stenevik f. 03.07.1989.
(2) Karl Caiser Stenevik f. 16.02.1991.

b. Hallgeir Stenevik f. 10.06.1962, gift 1990 med Siv Ingrid Østervold Stenevik, f. 19.12.1966 (datter av Odd Karsten Østervold, f.1948 og Brit Astrid Rabben, f.1949).
(1) Håvard Østervold Stenevik f. 28.06.1992.
(2) Ingrid Østervold Stenevik f. 25.09.1994.

c. Knut Dag Stenevik f. 08.08.1965, gift med Anita Buarøy Stenevik, f. 22.08.1967.

d. Karl Atle Stenevik f. 07.01.1968, gift med Jarunwan Stenevik, f. 27.10.1972.
(1) Alexander Stenevik f. 2.04.1997.

3. Knut Stenevik f. 28.07.1949, gift med Marit Stenevik (f. Pedersen), f. 03.07.1945, Haugesund. Bosatt i Førdesfjorden, Tysvær.
a. Heidi Stenevik f. 25.11.1975.

Ola Halstensen

Ola Halstensen f. 15.05.1912, d. 21.12.1979, gift med Inger Halstensen (f. Fagerbakke) f. 28.09.1912, d. 08.03.1979. De drev med handel, gjestgiveri og kafe på Fitjar. Inger var også distriktsjordmor. Ola var utdannet stuert og reiste en del i utenriksfart.

1. Andi Digranes (f. Halstensen) f. 16.01.1937, gift 01.03.1958 med Tore Digranes, f. 28.01.1935, Odda. Bosatt på Husnes.

a. Tore Digranes f. 27.07.1958, gift 25.07.1992 med Eva Merete Digranes (f. Sivertsen), f. 26.01.1959, Honningsvåg. Bosatt i Hammerfest.

b. Knut Digranes f. 30.04.1960, gift 01.08.1987 med, Signe Digranes (f. Horverak), f. 03.01.1962, Evje, Setesdal.
(1) Hege Digranes f. 03.12.1988.
(2) Lasse Digranes f. 31.08.1993.

c. Olav Digranes f. 14.03.1967, gift 1. gang med Ragna Kristin Gjuvsland, f. 1970, Omvikdalen, Kvinnherad.
(1) Thomas Gjuvsland Digranes f. 02.08.1989.

Olav gift 2. gang 26.08.1995 med, Ann Christin Huke, f. 06.10.1968.
(2) Rikke Digranes f. 23.11.1994.

2. Turid Halstensen f. 14.05.1940, tidligere gift med Rasmus Lødøen, f. 19.02.1938, Hornindal. Bosatt i Oslo.
a. Olav Arnold Lødøen f. 22.03.1965.
b. Kristin Lødøen f. 18.04.1966.
c. Gro Elin Lødøen f. 21.08.1975.

3. Olov Gro Karlsen (f. Halstensen) f. 04.11.1945, gift med Steinar Johan Karlsen, f. 04.09.1944, Voss. Bosatt i Asker.
a. Inger Sæther (f. Karlsen) f. 19.03.1971, gift med Halvard Sæther, f. 01.03.1972. Bosatt i Oslo.
(1) Gro Vårvin Sæther f. 21.10.1994.

b. Oskar Karlsen f. 22.07.1973. Ugift. Bosatt i Oslo.
c. Gunvor Karlsen f. 13.05.1976. Bosatt i Oslo.

4. Ole Heine Halstensen f. 29.03.1950, d. 30.05.1991.Signe Kleppen. Bosatt på Notodden.
a. John Petter Kleppen f. 11.06.1987.

Hans Halstensen

Hans Halstensen f. 27.08.1913, d. 27.10.1945, gravlagt: Bekkjarvik, gift med Aase Liv Lahelle, f. 30.04.1908, Oslo, d. 12.03.1944, gravlagt: Bekkjarvik.

Sammen med søsteren Karine var Hans ofte på Salthella hos onkelen Olaf Alfred. Etterhvert overtok Hans gjestgiveriet i Bekkjarvik, frem til han døde. Begge døde av tuberkolose, og de hadde ingen barn.

Ada Berg (f. Halstensen)

Ada Berg (f. Halstensen) f. 06.09.1914, d. 25.08.1993, gift 02.03.1943 med Erling Johannes Berg, f. 07.07.1919, Holmestrand, d. 12.02.1971.

1. Tore Berg f. 12.01.1944, gift med Barbro Berg (f. Hedman), f. 25.03.1944, Gøteborg. Bosatt i Asker.
a. Caroline Berg f. 23.10.1970.
b. Tore Christoffer Berg f. 01.01.1976.

2. Kari Wiik (f. Berg) f. 13.06.1950, gift med John Haldor Wiik, f. 22.09.1949, Bergen.Bosatt i Bergen.
a. Charlotte Wiik f. 6.08.1972.
b. Alexander Wiik f. 16.04.1975.
c. John Fredrik Wiik f. 30.10.1977.
d. Karianne Wiik f. 16.11.1981.

Ingrid Fagerbakke (f. Halstensen)

Ingrid Fagerbakke (f. Halstensen) f. 07.07.1916, d. 07.06.1973, gift 02.05.1943 med Olaf S. Fagerbakke, f. 25.01.1914, d. 04.08.1980. De førstefødte (før Helge) var tvillinger som døde samme dagen de ble født.

1. Helge Fagerbakke f. 06.07.1946, gift med Karin Sjømoen, f. 03.07.1940.

2. Siren Tungesvik (f. Fagerbakke) f. 31.08.1950, d. 30.06.1975 (kreft), gift med Lars Ove Tungesvik, f. 03.11.1949, Skånevik. Bosatt i Skånevik.
a. Odd Inge Tungesvik f. 25.01.1973.

3. Ove Fagerbakke f. 13.11.1955, gift 1979 med Nina Sevaldsen, f. 09.08.1952. Bosatt på Fagerbakke.
a. Thomas Sevaldsen f. 29.12.1972.
b. Terje Sevaldsen Fagerbakke f. 31.07.1979.
c. Siren Sevaldsen Fagerbakke f. 12.08.1982.

4. Arve Fagerbakke f. 07.02.1961, d. 03.01.1982.

Erling Halstensen

Erling Hanstensen f. 17.08.1919, d. 16.10.1982, gravlagt: Bekkjarvik, gift 1944 med Jeanette Halstensen (f. Chune ), f. 07.07.1925, Liverpool. Bosatt i Bekkjarvik.

Da broren Hans døde drev Erling Bekkjarvik Gjestgiveri i lag med sin dyktige kone Jeanette.

1. Brian Halstensen f. 29.11.1944, gift med Grete Karen Halstensen (f. Lie), f. 09.01.1947, Hamre, Osterøy (datter av Magnus Lie, f.1906 og Margrete Lie, f.1909). Bosatt i Bergen, men har feriebosted på Drivenes.
a. Frank Halstensen f. 03.11.1972.
b. Isabel Halstensen f. 15.05.1975.

2. Asta Lundekvam (f. Halstensen) f. 05.12.1946, gift med Knut Kristian Lundekvam, f. 17.07.1946, Bergen (sønn av Paul Ansgar Lundekvam, f.1908 Bergen, d.1982 og Erna Håkonsen, f.1910 Bergen.)
a. Robert Lundekvam f. 30.06.1968, gift med Merethe Vik, f. 21.02.1970.
(1) Kristian Halstensen f. 07.07.1994. Født samme dag som oldemor, Jeanette.

b. Claus Lundekvam f. 22.02.1973.

3. Hans Halstensen f. 1948, tidligere gift (1970) med Elin Halstensen (f. Lingebjerg), f. 20.09.1949, Bergen.
a. Tim Halstensen f. 13.07.1971.
b. Linn Lindebjerg Halstensen f. 12.09.1976.

Hans Halstensen f. 1948, gift 2.gang i 1993 med Nina Karen Halstensen (f. Gaulen), f. 10.07.1959, Bergen. Bosatt i Bekkjarvik.
c. Ingrid Halstensen f. 08.12.1987.
d. Frida Halstensen f. 07.07.1991. Født samme dag som farmor, Jeanette.

4. Ella Henriksen (f. Halstensen) f. 24.06.1950, gift med Eigil Henriksen, f. 14.05.1947, Bergen.
a. Thore Henriksen f. 23.09.1970.
b. Stine Henriksen f. 06.04.1974, Magnar Birkeland, f. 09.09.1967.
(1) Simon Henriksen f. 04.09.1996.

c. Nikolay Henriksen f. 29.12.1975.
d. Andreas Erling Henriksen f. 12.01.1982.
e. Henrik Henriksen f. 12.01.1982.

5. Rita Westby (f. Halstensen) f. 04.12.1958, tidligere gift med Henrik Westby, f. 26.02.1948, Fredrikstad.
a. Karoline Westby f. 14.08.1980.
b. Hans Westby f. 25.05.1984.

Karoline Henschien (f. Halstensen)

Karoline Henschien (populært kalt «Lina») f. 03.07.1922, gift i 1943 med Erling Henschien, f. 25.03.1922, Bergen, d. 21.11.1996 (sønn av Erling Henschien f. 1880, d. 1957 og Anna Holtermann f.1890, d.1982). Karoline d. 18.11.2007

1. Thomas Erling Henschien f. 16.07.1944, Stavanger, gift 1966 med Liv-Berit Henschien (f. Andersen), f. 07.01.1945, Oslo. Bosatt i Oslo.
a. Thomas Henschien f. 17.05.1969, gift med Dyveke Vibe Henschien (f. Vibe Simonsen), f. 25.04.1972.
(1) Fredrik Vibe Henschien f. 04.07.2001.
(2) Jendine Vibe Henschien f. 29.04.2005
b. Christian Henschien f. 23.02.1975.
c. Christopher Henschien f. 23.07.1976, gift mai 2009.
d. Cecilie Henschien f. 18.03.1981.

2. Hans-Petter Henschien f. 04.07.1945, London, gift 1968 med Tone Elisabeth Henschien (f. Olsen), f. 31.03.1949, Bergen. Bosatt i Bergen.
a. Siren Helen Henschien f. 04.01.1970, tidligere gift med David William Coates, f. 29.05.1965.
(1) Sander Sebastian Coates f. 28.03.1995.
(2) Cara Sofie Coates f. 07.02.1997.
(3) Kaspar Mattias Coates f. 27.06.2000.
Siren Helen Henschien f. 04.01.1970, gift 31.12.2004 med Jan Ove Årsæther f.06.05.1971
(4) Julian Henschien Årsæther f. 21.08.2005
(5) Ada Henschien Årsæther f. 20.11.2006
(6) Ameli Henschien Årsæther, f. 20.11.2006

b. Nina Annette Henschien f. 20.02.1973, og Jerome Ruzzin
(1) Naela f 16.09.2005
(2) Kaia f. 20.11.2007
(3) Markus f 11.01.2011
c. Eline Henschien f. 02.12.1976, samboer med Uffe Prahm f. 01.11.1982)
(1) Leonora Henschien Prahm f. 05.10.2010.

3. Anne Henschien f. 08.11.1949, London, tidligere gift (1972) med Hendrik Jan Sprenger, f. 1945, Rotterdam.
a. Harald Jørgen Sprenger f. 12.09.1972, gift med Franciska Sprenger.
b. Annelise Sprenger f. 18.03.1975.
c. Christine Henschien f. 06.10.1977.
d. Karsten Henrik Henschien f. 06.04.1980.

Anne Henschien f. 08.11.1949, London, gift 2. gang med Ruurd Van De Rooijen, f. 06.07.1951.

4. Nicolay Even Henschien f. 31.08.1954, Rotterdam, gift 1978 med Astrid Henschien (f. Nilsen), f. 03.07.1953, Bergen. Bosatt i Bergen.
a. Hilde-Merete Henschien f. 13.02.1979.
b. Erling Nicolay Henschien f. 15.03.1983.
c. Maren Elise Henschien f. 3.08.1991.

5. Karin Henschien f. 8.01.1957, Rotterdam, gift 1981 med Willem Baardman, f. 31.07.1952, Rotterdam. Bosatt i Rotterdam.
a. Kaimo Baardman f. 28.07.1981.
b. Sanne Baardman f. 27.11.1983.
c. Tycho Baardman f. 07.02.1985.
d. Jøran Baardman f. 05.12.1989.
e. Mayka Baardman f. 12.05.1994.
f. Layla Baardman f. 12.05.1994.

6. Knut Martin Henschien f. 25.03.1964. Bosatt i Rotterdam.

7. Aase Martine Henschien f. 25.03.1964, Rotterdam, gift i 1986 med Albert Jan Kok, f. 16.11.1956, Rotterdam. Bosatt i Rotterdam.
a. Laurianne Martine Kok f. 20.11.1987.
b. Sophielize Martine Kok f. 22.08.1991.
c. Lotte-Marie Martine Kok f. 07.07.1994.

Ågot Halstensen Valhammer

Ågot Halstensen Valhammer f. 29.07.1924, gift med Karl Martin Valhammer, f. 24.09.1922, d. 02.07.1978. Bosatt i Førdesfjorden ved Haugesund.

1. Alf Rune Valhammer f. 26.07.1958
a. Renate Valhammer Weberg f. 12.10.1978. Bosatt på Valen.

Alf Rune Valhammer f. 26.07.1958 gift 05.10.1984 med Trude Valhammer, f. 28.08.1957. Bosatt på Skoppum.
b. Anette Valhammer f. 15.11.1982.
c. Katrine Valhammer f. 12.04.1985.

2. Karl åge Valhammer f. 11.12.1959, gift 30.05.1981 med Anne Marie Valhammer, f. 06.11.1963. Bosatt i Førdesfjorden ved Haugesund.
a. Rebekka Valhammer f. 29.11.1981.
b. Roger Valhammer f. 15.03.1984.

3. Henny Ester Tjøsvoll f. 7.12.1960, gift 20.09.1980 med Reidar Tjøsvoll, f. 19.12.1960. Bosatt i Førdesfjorden ved Haugesund.
a. Marianne Tjøsvoll f. 30.06.1981.
b. Linn Iren Tjøsvoll f. 20.11.1985.
c. Jan Reidar Tjøsvoll f. 17.09.1989.

4. Irene Valhammer f. 01.01.1966, samboer med Odd Morten Jørgensen, f. 23.07.1966.

Alf Halstensen

Alf Halstensen f. 21.02.1927, d. 13.10.1929.
Døde 2 år gammel. Fikk koppevaksine, ble syk av denne og døde senere.


Legg igjen en kommentar