Utfelling og avleiring (scaling)

Eksempel på avleiring av bariumsulfat (BaSO4) fra innsiden på et rør

Utfelling og avleiringer kan skje i alt utstyr relatert til prosessering av væsker og gasser, og er en stor utfordring generelt sett i all industri. Innen olje og gassindustrien er utfelling og avleiring oftest utfordringer i rør samt utstyr for prosessering av olje og gass samt i brønner (perforeringer, produksjonsrør).

Utfelling og avleiring dreier seg typisk om kalsiumkarbonat, jernsulfat eller bariumsulfat, men også asfaltener kan felles ut.

Det er sjelden utfelling og avleiringer i gass-systemer / brønner ettersom det ofte er lite vann i disse systemene / brønnene. Det er på den andre siden normalt å ha utfelling i våtgass-, kondensat- og olje system / brønner.

Fortsett å lese «Utfelling og avleiring (scaling)»

Tilpassning

Naturen tilpasser seg alltid – ta feks nesen og hvordan den har tilpasset seg perfekt til slalåmbrillene og utnyttet plassen på midten fremme hvor brillene har en liten uthulning….