Back for good

Modern Talking kom på førsteplass på VG-lista og ble der i syv uker i mars 1998 med sitt album «Back for good». Dette var deres første album på 11 år i en overraskende comeback.

Gebiss

Etruskerne utviklet gebiss så tidlig som i det syvende århundre før vår tid. De holdt til i det som nå er Nord-Italia. De benyttet mennesketenner og dyretenner som ble festet med gullbånd.

I 1771 ble gebisset patentert i Storbritania. Da med porselen.

Utfelling og avleiring (scaling)

Eksempel på avleiring av bariumsulfat (BaSO4) fra innsiden på et rør

Utfelling og avleiringer kan skje i alt utstyr relatert til prosessering av væsker og gasser, og er en stor utfordring generelt sett i all industri. Innen olje og gassindustrien er utfelling og avleiring oftest utfordringer i rør samt utstyr for prosessering av olje og gass samt i brønner (perforeringer, produksjonsrør).

Utfelling og avleiring dreier seg typisk om kalsiumkarbonat, jernsulfat eller bariumsulfat, men også asfaltener kan felles ut.

Det er sjelden utfelling og avleiringer i gass-systemer / brønner ettersom det ofte er lite vann i disse systemene / brønnene. Det er på den andre siden normalt å ha utfelling i våtgass-, kondensat- og olje system / brønner.

Fortsett å lese «Utfelling og avleiring (scaling)»