Karin Oline Fagerbakk (f. Halstensen)

Karin Oline Fagerbakk (f. Halstensen) f. 20.02.1880, d. 18.04.1972 – Flatråker Bergen, gift 30.12.1904 med, Jacob Olai Fagerbakk, f. 10.08.1872, d. 28.12.1940 (sønn av Ole Fagerbakke f. 1824, d.1894 og Christi Fagerbakke f. 01.06.1832, d. 07.04.1916).


Karin Oline med familie
Fra venstre: Jacob Olai, Klara Elisabeth, Olga, Jenny Karoline, Halsten og Karin Oline

Barn:

Olga Fagerbakk
Jenny Karoline Fagerbakk
Halsten Fagerbakk
Klara Elisabeth Tornes

Karin Oline ble populært kalt «Lina». Lina og Jakob Olai startet med butikk, bakeri, post, telefon, dampskipsekspedisjon på Flatåker i Tysnes. Jakob Olai var sjøkaptein, og ble senere handelsmann. Jakob Olai var onkel til Jette Fagerbakke, mor til Ole Tormundsen Fagerbakke som var gift med Margith Halstensen.

Jakob Olai kjøpte Flatråker i 1912 frå Tobiassen. Der var butikk, post og dampskips-ekspedisjon. Men han påtok seg også andre oppgaver. Med det samme Jakob Olai Fagerbakk kom til Flatråker starta han bakeri. Han leide Aksel Sundal som baker fra 1913 til siste verdenskrig.

I 1916 bygde Jakob Olai saltebu. Det ble saltet sild hvert år og virksomheten gav arbeid til mange. Opptil 5000 tønner sild ble saltet årlig på Flatråker.

Han fikk telefonstasjon til Flatråker i 1919 – med linje fra Eiet – som han betalte endel på selv. Samme året ordnet han handelshuset, opprinnelig et gammelt mønehus. Det ble modernisert til slik det står i dag. Kort etter bygde han et hus for arbeidsfolk på sagbruket og andre verksemder på Flatråker i mellomkrigsåra.

I 1921 startet han tønne produksjon i et gammelt sjøhus. I 1924 vart det bygd skikkelig kaianlegg.

I landhandelen var det kona Lina og ansatte jenter som drev. I butikken på Flatråker solgte man alt mulig som klær og dresser, maling og selvsagt matvarer. En av jentene i butikken var Petra Ragnhild Haugland fra Hauglands gården ovenfor Valevåg. Hun møtte sin fremtidige ektemann Olaf Alfred Halstensen på Flatråker, en helg han var på besøk hos søsteren sin og svogeren, Lina og Jakob Olai Fagerbakk.

I 1916 kjøpte Jakob Olai en båt som het «Langnuen». Den var 65 fot lang. I 1919 satte han motor på denne båten. Fartøyet ble brukt i silde-salting ved Nordland, til storsildfiske og om sommerene fraktet de brisling for Bjelland i Stavanger. Senere kjøpte han båten «Fram». Den var agentbåt. I 1935 fikk han bygget «Langnuen II». Han eide også andre båter, blant annet seilbåten «Eleanor» og en skøyte som het «Vega».

Halstein Fagerbakk overtok handel og ekspedisjon etter mora Lina i 1940. Jenny tok over posten, og i 1945 tok Elisabeth over post og telefon. Halstein Fagerbakk hadde båt i 1945. 3-4 år var han på trålfiske i Nordsjøen i tillegg til å drive handel. Seinare dreiv Halstein også med skysstrafikk. Øyvind Fagerbakk tok over handel og ekspidisjon i 1977. Han avslutta forretningen i 1984.

Olga Fagerbakk

Olga Fagerbakk f. 05.06.1906, d. 1999, gift 17.07.1936 med, Knut Toralf Tornes, f. 11.10.1907, d. 2004.

1. Tove Larsen (f. Tornes) f. 31.12.1937, gift med Asbjørn Larsen, f. 19.03.1935.

a. Espen Larsen f. 17.05.1961, gift med Tordis Korvall.
(1) Anna Berentina Larsen f. 7.07.1986.
(2) Inger Kanutte Larsen f.01.1995.

b. Torjus Larsen f. 29.10.1964.
(1) Thomas Larsen f. 1988.

c. Helle Larsen f. 29.11.1967, gift med Geir Olsson.
(1) Torry Olsson f. 1987.
(2) Christoffer Olsson f. 1990.

2. Knut Tornes f. 11.10.1945, gift med Kari Holthe Tornes, f. 05.03.1943.

a. Knut Martin Tornes f. 25.10.1968, gift med Irene Hope Tornes, f. 26.07.1968.
(1) Knut Camillo Tornes f. 1995.
(2) Jacob Emil Tornes f. 1997.
(3) Vera Johanne Tornes, f. 27.03.2003

b. Preben Tornes f. 1.01.1970, gift med Lene Tornes (f. Rønningen) f. 13.06.1973
(1) Kasper Tornes f. 17.05.2007
(2) Frida Tornes f. 31.07.2009

3. Åse Tornes f. 18.04.1947.

4. Edle Tornes Larsen f. 18.04.1947, gift med Rune Larsen, f. 8.08.1948.

a. Line Larsen f. 30.12.1969, gift med Robert Hopland.

b. Kim Larsen f. 27.05.1971, gift med Elisabeth Larsen.
(1) Rebekka Larsen f. 10.05.1995.

c. Tonje Larsen f. 31.10.1977.

Jenny Karoline Fagerbakk

Jenny Karoline Fagerbakk f. 30.10.1907, gift med Andreas Tornes.

Halsten Fagerbakk

Halsten Fagerbakk f. 07.08.1908, d. 02.01.1986, gift 20.07.1945 med Solveig Fagerbakk (f. Eide), f. 03.02.1925, d. 19.08.1990.

1. Steinar Fagerbakk f. 11.01.1951, gift 26.07.1975 med Gunn Bjørg Fagerbakk (f. Drange), f. 27.09.1957.

a. Terje Fagerbakk f. 26.12.1975, d. 26.11.1999

b. Wenche Fagerbakk f. 06.01.1977. Samboer med Bernt Lunde.
(1) Cecilie Fagerbakk Hauge Hansen f. 28.03.1997
(2) Marita Fagerbakk Lunde f. 28.07.2003

c. Kenneth Fagerbakk f. 11.02.1980. Samboer med Linda Nordtveit.
(1) Oliver Nordtveit Fagerbakk f 01.09.2006

2. Øyvind Fagerbakk d. september.1985, gift med Solveig Nordbustad Fagerbakk, f. 1950 (opprinnelig fra Tysnes).

a. Tone Fagerbakk f. 11.03.1973.

Klara Elisabeth Tornes (f. Fagerbakk)

Klara Elisabeth Tornes (f Fagerbakk) f. 26.06.1910, gift med Bernhard Tornes, f. 19.05.1909.

1. Bjørg Paulsen (f. Tornes) f. 10.04.1934, gift med Harald Paulsen, f. 29.02.1928.

a. Åsmund Paulsen f. 11.01.1958, gift med Astrid Paulsen (f. Henriksen), f. 24.03.1959.
(1) Ken Paulsen f. 25.09.1982.
(2) Adrian Paulsen f. 17.09.1986.
(3) Marielle Paulsen f. 15.04.1989.

b. Torstein Meyer (f. Paulsen) f. 23.03.1961, gift med Anna Meyer, f. 06.01.1960.
(1) Vilbjørg Meyer f. 01.09.1992.
(2) Hågard Meyer f. 09.05.1995.

2. Elsa Tornes Vermedal f. 28.02.1941, gift med Paul Vermedal, f. 05.12.1940.

a. Oddvar Vermedal f. 01.11.1962, gift med Tine Vermedal (f. Bjøse), f. 22.07.1968.
(1) Charlotte Vermedal f. 16.11.1994.

b. Edle Vermedal f. 02.11.1964.

c. Bjarte Vermedal f. 08.09.1969, samboer med Kjersti Hetland, f. 04.10.1973.

3. Tor Tornes f. 04.04.1947, gift med Bodil Tornes (f. Kommedal), f. 09.05.1947.

a. Torill Tornes f. 15.07.1969, samboer med Kjartan Olsgård, f. 02.06.1971.
(1) Marita Tornes f. 13.08.1990.
(2) Tina Olsgård Tornes f. 24.06.1996.

b. Merete Tornes f. 13.05.1971.

c. Arild Tornes f. 18.07.1972, samboer med Hege Solgård, f. 12.01.1973.
(1) André Tornes f. 14.05.1994.