Slekt

Slektsgransking er et forunderlig fenomen. Så mange muligheter og så mye informasjon. En ting er å finne sine aner bakover i tid, en helt annen ting er å ta utgangspunkt i noen av forfedrene for så å gå fremover i tid – helt til i dag. Personregisteret blir da meget omfattende.

På disse sidene finnes det informasjon om mine forfedre og deres etterkommere. Mine forfedre og min slekt kommer primært fra Vestland (tidligere Hordaland) i områdene rundt Bergen (nord, sør, vest og øst) slik som Lindås, Ytre Sogn, Evanger, Austevoll. Dette er alle steder hvor det er tilgjengelig en mye dokumentasjon og god tilgang på informasjon om folk i tidligere tider og helt opp til i dag.

Min fars familie kommer fra områdene nord for Bergen på Lindås og østover til Voss.

Dyrdal – Alver kommune

Familienavnet mitt – Dyrdal – kommer fra en flott liten gård innerst i Austfjorden i Alver kommune. Her kjøpte min oldefar seg inn 10. mai 1870 og bodde med familien frem til han solgte 27. juni 1905 før han reiste til Amerika. Les mer om Dyrdal og min famile her.

Min mors familie kommer vestlandskysten og hovedsakelig fra Selbjørn i Austevoll kommune sør-vest for Bergen.

Bekkjarvik ca. 1900 (Hans Bertin Halstensen i robåten)

Bekkjarvik på Selbjørn er et sentralt punkt i historiene og slekten til min mor. Dette ble kjøpt av mine tipp-oldeforeldre Karine og Ole Halstensen i 1897 og etterkommerne driver fremdeles forretningsvirksomhet i Bekkjarvik. I forbindelse med 100 årsjubileum til K. Halstensen AS i 1997 så lagde jeg et slektshefte for alle etterkommere til Ole og Karine Halstensen. Les mer om Halstensen- slekten her.

Kontakt meg gjerne hvis du har spørsmål, forespørsler eller oppdateringer.
Min adresse er :  Frode Dyrdal, Orrestien 1D, N-4022 Stavanger.
E-mail :  Frode@AkkuratD.com og telefon er +47 95082616