Gebiss

Etruskerne utviklet gebiss så tidlig som i det syvende århundre før vår tid. De holdt til i det som nå er Nord-Italia. De benyttet mennesketenner og dyretenner som ble festet med gullbånd.

I 1771 ble gebisset patentert i Storbritania. Da med porselen.

6 ting mentalt sterke personer gjør

  1. De går videre og bruker ikke tid på å føle synd på seg selv
  2. De omfavner forandring og tar gjerne imot utfordringer
  3. De forblir glade og kaster ikke bort energi på det de ikke kan kontrollere
  4. De er snille, rettferdige og tør å si i fra
  5. De er villige til å ta kalkulerte risikoer
  6. De feirer andres suksess og liker den suksessen også

Utfelling og avleiring (scaling)

Eksempel på avleiring av bariumsulfat (BaSO4) fra innsiden på et rør

Utfelling og avleiringer kan skje i alt utstyr relatert til prosessering av væsker og gasser, og er en stor utfordring generelt sett i all industri. Innen olje og gassindustrien er utfelling og avleiring oftest utfordringer i rør samt utstyr for prosessering av olje og gass samt i brønner (perforeringer, produksjonsrør).

Utfelling og avleiring dreier seg typisk om kalsiumkarbonat, jernsulfat eller bariumsulfat, men også asfaltener kan felles ut.

Det er sjelden utfelling og avleiringer i gass-systemer / brønner ettersom det ofte er lite vann i disse systemene / brønnene. Det er på den andre siden normalt å ha utfelling i våtgass-, kondensat- og olje system / brønner.

Fortsett å lese «Utfelling og avleiring (scaling)»

Nyere forskning

En vistenpakleig unsdelrøkese gjort ved et untivseriet i Enlgnad har vist at desrom de to føsrte- og to siste botsvkeane i alle oredne i en tekst er riktig plessart, spllier det liten rolle hvkilen reføkkelge de øvirge boskvetane i oredne kommer. Tektsen er fullt lebsar selv om de andre bokeastvne kommer huilbtertlulter! Dette er fordi vi ikke leser hver eneklt botksav, men ser bidlet av ordet som hehleet. Inresastaent?