6 ting mentalt sterke personer gjør

  1. De går videre og bruker ikke tid på å føle synd på seg selv
  2. De omfavner forandring og tar gjerne imot utfordringer
  3. De forblir glade og kaster ikke bort energi på det de ikke kan kontrollere
  4. De er snille, rettferdige og tør å si i fra
  5. De er villige til å ta kalkulerte risikoer
  6. De feirer andres suksess og liker den suksessen også