Bill Gates vs General Motors

På en større datamesse, med flere tilhørere fra blant annet General Motors, hadde Bill Gates et foredrag der han blant annet kom med følgende sammenligning:

– Hvis General Motors hadde hatt samme teknologiske utvikling som IT-industrien, hadde vi i dag hatt biler som kostet $25 og som kunne kjøre 1000 miles på en gallon bensin.

Til dette kommenterte en av General Motors-bossene i en pressekonferanse noe senere:

Hvis GM hadde utviklet sin teknologi på samme måte som Microsoft, hadde bilene hatt følgende egenskaper:

 1. Bilen din hadde hatt en uforklarlig ulykke to ganger pr. dag.
 2. Hver gang markeringsstripene på veien ble malt på nytt, måtte du kjøpe ny bil.
 3. Av og til ville bilen kjøre av veien uten grunn. Dette måtte man bare godta, starte bilen på nytt, og kjøre inn på veien igjen.
 4. Noen ganger, under spesielle manøvrer, som for eksempel en venstresving, ville bilen kjøre rett fram, og nekte å lystre. For å fikse dette, måtte man rett og slett bare bytte motoren.
 5. Bilene ville ikke bli levert med mer enn ett sete, og man måtte velge mellom «Car95» og «CarNT». Hvert ekstra sete i bilen ville man måtte betale ekstra for.
 6. Konkurrentene ville laget biler som gikk på solenergi, 5 ganger raskere, og to ganger lettere i vekt. Men de ville ikke kunne bruke mer enn 5 % av veiene.
 7. Målelampene for temperatur, batteri og olje ville være byttet ut med en eneste lampe: «Generell tilstand».
 8. Alle setene ville være laget slik at de passet kun til passasjerer med samme vekt og høyde.
 9. Airbagen ville spørre: Er du helt sikker?? før den åpnet seg.
 10. Av og til ville bilen bare låse seg helt. For å fikse dette, ville trikset være å dra i dørhåndtaket, samtidig som man vrir om tenningsnøkkelen mens man har en hånd på antenna.
 11. GM ville tvinge deg til å kjøpe en bunke med kart fra Rand McNally (et datterselskap av GM) med hver bil. Selv om du ikke ønsket noe kart. Hvis du valgte å ikke kjøpe slike kart, ville bilen gå 50% saktere. Pga dette ville GM stadig bli saksøkt.
 12. Hver gang GM ga ut en ny modell, måtte alle førerne lære å kjøre på nytt, fordi ingen kontroller fungerte helt sånn som på den forrige modellen.
 13. Til slutt: Man ville måtte trykke på «Start» for å stoppe motoren.