Billettene

Det skulle holdes ett seminar for matematikere og ingeniører. På toget til seminaret satt det en gjeng matematikere og en gjeng ingeniører.

Hver matematiker hadde hver sin bilett, men gruppen av ingeniører hadde bare EN billett for alle.

Matematikerne begynte å le og peke til ingeniørene.

Plutselig sa en av ingeniørene: «Konduktøren kommer!» Og alle reiste seg og gikk inn på toalettet. Matematikerne undret seg over dette.

Konduktøren kom og sa «Billetene takk!», og fikk så bilettene fra alle matematikerne. Deretter gikk han bort til toalettet hvor alle ingeniørene satt, banket på døra og sa: «Billetten takk!», hvorpå ingeniørene skyvde denne under døra.

Konduktøren kontrollerte denne og forlot kupeen. Ingeniørene forlot toalettet noen minutter senere, og matematikerne følte seg veldig dumme der de satt.

På tilbaketuren hadde nå matematikerne kjøpt kun EN billett for hele gruppen.

De begynte igjen å le litt av ingeniørene som denne gangen ikke hadde kjøpt billetter i det hele tatt. Plutselig sa den ene ingeniøren: «Konduktøren kommer!», hvorpå alle ingeniørene gikk inn på et toalett og alle matematikerne inn på ett annet.

Like før konduktøren kom, gikk en av ingeniørene ut fra toalettet, gikk bort til toalettet der matematikerne satt, banket på døra og sa: «Billetten takk!»