En tankevekker

Arbeidslivet kan ofte være som et tre med apekatter, hvor alle er på vei forskjellige steder og alle står på forskjellige grener ved forskjellige høyder.

Noen apekatter klatrer oppover og noen nedover.

Når de apekattene som er øverst ser ned – så ser et tre fullt med smilende fjes.

Når apekattene som er nederst ser opp – ser de kun rævhull.