Fotoshoppet

«Fotoshoppet» er nå tydeligvis et nytt norsk ord som har sneket seg in fra engelske «photoshopped» hvor Emma Stone sin replikk «Good God, have you been photoshopped …» når hun ser Gosling’s sixpack i Crazy Stupid Love kanskje fremstår som den mest kjente og perfekte bruken. Photoshopping har sitt utspring i bilde redigerings og – manipuleringsprogrammet Adobe Photoshop, og nå blir det snart et godtatt norsk verb – å fotoshoppe – for beskrive noe som er en endring / manipulering av virkeligheten. Spesielt hvis seriøse aktører som journalistene i Aftenbladet fortsetter med det, så om litt kan vi komme til si «ska du google å fotoshoppe litt?»

Så kan vi gå videre med å innføre nye ord som på tilsvarende måte gir kommersielle aktører tilgang språket slik at de slipper å bruke tid og penger på markedsføring og reklame:
å ringe – blir til – å aifonere
å drikke – blir til – å pepsiere
å kjøre – blir til – å tesla
å trene – blir til – å umbrodere
å fly – blir til – å ryanaire 

Kult !