Oksymorons

Oksymorons er selvmotsigende paradoksale ord som motsier hverandre. Betydning fra gresk – oxys = skarp og moros = tåpelig

assisterende leder

ny tradisjon

original kopi

plastikk glass

uinvitert gjest

live opptak

autentisk reproduksjon

delvis våpenhvile

begrenset livstidsgaranti

opphevet undergrunnsbane

tørr innsjø

ekte etterligning

standard opsjoner

evig kort liv

høyt undertrykket

forferdelig bra

Noen bedre?