Online møter

Her er noen gode erfainger verdt å huske på i forbindelse med online møter

Minimer tekniske problemer ved å teste ut alt før selve møtet.

Vær spesielt displinert på møtestruktur og avklar tidlig hvordan møtet avholdes

Gi alle deltakere jevnlig mulighet til å bli involvert i møtet

Sørg for klarhet ved å kalle deltakere ved navnet deres

Gi deltakere masse tid til å tenke og svare

Vær en god rolle modell og sett klare forventninger

Vær disiplinert i forhold til bruk av språk og oppmerksom på forskjellig oppfattelse av språkbruk

Bruk klart og tydelig språk

Hør godt etter og fokuser på å bygge tillit

Vær tilgjengelig og synlig hele tiden

Lær hvordan du kan være digitalt smart

«The single biggest problem with communication is the illusion that it has taken place» – George Bernard Shaw