Murphy’s lov

Når ingenting kan gå galt, så går det galt.

Hvis alt synes å gå bra, så har du åpenbart oversett noe.

Hvis du prøver å tilfredsstille alle så vil noen absolutt ikke like det.

Hvis du holder på med noe lenge nok, så vil det til slutt bli ødelagt.

Uansett hva du ønsker å gjøre, så må du alltid gjøre noe annet først

Hvis du forklarer noe så klart at ingen burde kunne misforstå, så vil noen misforstå.


Engelsk versjon:

When nothing can possibly go wrong, it will.
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.
If you try to please everyone, somebody is not going to like it.
If you fool around with something long enough, it will eventually break.
Whatever you want to do, you have to do something else first.
If you explain something so clearly that no one can possibly misunderstand, someone will.