Utdanning er viktig

Dette viser hvorfor utdanning er så viktig.

Hvor mange omdreninger wil gode intensjoner kompensere for manglende kunnskap om hvordan et tannhjul fungerer i inngripen med andre tannhjul.