Velg diskusjonspartner

Diskutèr aldri med en idiot – det kan hende at folk ikke merker forskjellen.