12 flasker whisky

Jeg hadde 12 flasker whisky i kjelleren min. Imidlertid var ikke min kone særlig fornøyd med dette store spritlager, og en dag ga hun meg klar beskjed om å helle alt i vasken.

Fordi jeg ikke torde å si henne imot, måtte jeg smått om senn begynne dette triste arbeidet.

Jeg tok av korken på den første flasken og tømte innholdet i vasken, med unntak av ett glass som jeg drakk selv.

Så tok jeg av korken på den andre flasken og tømte innholdet i vasken, med unntak av ett glass som jeg drakk selv.

Deretter tok jeg av korken på den tredje flasken, tømte ut ett glass og drakk resten. Så tok jeg av korken på den fjerde flasken, tømte flasken i glasset som jeg så drakk.

Etter dette tok jeg korken av det neste glasset, tømte korken i flasken og drakk av glasset.

Deretter tok jeg korken av flasken, helte vasken på flasken og satte korken på flasken med glasset og tømte whiskyen på flasken.

Da alle flaskene var tomme, støttet jeg huset med den ene hånden, mens jeg regnet flasker, korker og glass med den andre.

Det ble nøyaktig 29.

For å være riktig sikker talte jeg de en gang til.

Igjen ble det 74.

Da huset passerte forbi, talte jeg alt om igjen, og tilslutt alle husene, flaskene samt vaskene med unntak av en kork som jeg tømte i huset og drakk av.