Gåsetrekk

Når hver gås slår med vingene skaper den et løft for gåsen bak seg. Ved å fly i V -formasjon kan flokken fly mer enn 70% lenger enn om hver fugl fløy alene.

Når en gås faller ut av formasjonen, merker den straks en høyere luftmotstand, og faller på plass igjen i formasjonen for å spare krefter.

Når ledergåsen blir trøtt, tar en annen gås over.

Gjessene bak oppmuntrer gjessene foran, for å holde farten oppe.

Når en gås blir syk eller skadet, faller to andre gjess straks ut av formasjonen for å beskytte og hjelpe den syke. De blir hos den til gåsen kan fly igjen, eller dør. Deretter oppsøker flokken sin igjen.

Hva kan vi lære av gjessene

De som skal i samme retning kan komme dit de skal fortere og lettere fordi de har hjelp av hverandres drivkraft gjennom følelse av fellesskap.

Det er lurt å holde samme formasjon som de som er på vei til samme sted som vi selv.

Vi er villige til å akseptere deres hjelp og å gi hjelp til andre

Det lønner seg å bytte på å gjøre de tunge jobbene og å dele på lederskapet – vi er avhengig av hverandre.

Vi må forsikre oss om at vi oppmuntrer hverandre – da blir produktiviteten større.

Vi må stå ved hverandres side i vanskelige tider så vel som i gode.