Intelligens

Du må alltid være villig til virkelig å vurdere bevis som motsier det du tror på.

Du må tillate at det er en mulighet for at du tar feil.


Intelligens handler ikke om å vite alt.

Intelligens er evnen til å utfordre alt du vet.