Takk for mat (sang)

Melodi: Gøy på landet

Hvis alle er blitt god og mett
Vi sier velbekomme
Så vil vi røre på oss litt
Menyen er nå omme
Vi takker alle for god mat
Den samkte oss så herlig
om «linjen» måtte lide litt
Så var det ei besværlig
Takk for maten, Velbekomme
Også vandrer vi fra bord
Velbekomme, velbekomme
Synger alle vi kor.