Mannens alder

Mellom 10-20 er han som en Fiat – liten men ilter

Mellom 20-30 er han som en Porsche – rask og velsmurt

Mellom 30-40 er han som en Citroen – fullendt

Mellom 40-50 er han som en Opel – lover mer enn han kan holde

Mellom 50-60 er han som en T-Ford – må sveives i gang for hånd