Potensielt vs realistisk

Denne illustrerer godt forskjellen på potensielt i forhold til realistisk

En tolv år gammel gutt satt og gjorde lekser da han begynte å stusse
over forskjellen på to ord, så han spurte sin far:
Hva er forskjellen på potensielt og realistisk?

Faren svarte: Vel, gå og spør din mor om hun ville hatt sex med Brad
Pitt for ti millioner kroner.
Så spør du din søster om det samme, før du til slutt stiller din bror
det samme spørsmålet.

Gutten gikk ut på kjøkkenet og spurte sin mor: Ville du hatt sex med
Brad Pitt for ti millioner kroner?
Hans mor svarte: Jeg ville hatt sex med hvilken som helst mann for ti
millioner kroner. Brad Pitt ville bare vært en bonus.

Så gikk gutten inn på sin søsters rom og stilte det samme spørsmålet.
Også hennes svar var at hun ville hatt sex med Brad Pitt,
eller hvilken som helst mann, for ti millioner kroner.

Til slutt spurte han sin eldre bror, som svarte: Ja, det
ville jeg. Faktisk ville jeg hatt sex med hvilken som helst mann for
ti millioner kroner.

Gutten tuslet tilbake inn i stua og fortalte sin far hvilke svar han
hadde fått, og faren sa:
Vel, slik jeg ser det: Potensielt sitter vi på tredve millioner
kroner, ….men realistisk sett sitter vi igjen med to horer og en
homo.