Takboks

Plutselig dukket det opp takbokser som utvilsomt så ut som om de var feilmonterte.

Det viser seg imidlertid at tester viser faktisk at det er 5-10% mindre energiforbruk med denne takboksen montert «feil vei». Den populistiske aerodynamiske analysen er slik at det er drag over og bak et objekt som representerer de sterkeste kreftene, mens det at luft «trykker» mot en flate ikke er så sterk. Dette er samme prinsipp som en flyvinge. Et flyr kan ikke fly på grunn av luften som presser på vingene mot undersiden av vingene – det er mangelen på luft over vingene som skaper drag og løfter flyet.

Tradisjonelt har vi hatt takbokser med spiss front og relativt flat/butt bakende. Bakenden skaper da større krefter enn hva som er tilfelle med en takboks som står andre veien. Hvis luftstrømmene som går over takboksen kan føres tilbake og sammen igjen ved enden av boksen så vil det bli mindre motstand totalt sett.

Egentlig helt basis kunnskap som har blitt glemt av oss alle.